Uitvaart

Uitvaart

Uitvaart

Het overlijden van een dierbare komt in de meeste gevallen onverwacht. Er volgt daarna een korte periode waarin veel zaken geregeld moeten worden, waaronder de uitvaart. De meeste mensen hebben daar weinig ervaring mee en weten wellicht niet waar te beginnen. Vaak helpt een uitvaartondernemer de nabestaanden al een eind op weg. Het is afhankelijk van uw uitvaartverzekering of u zelf een uitvaartondernemer mag kiezen of dat u er een toegewezen krijgt vanuit de uitvaartverzekeraar.

Uitvaartwensen

Of het nu gaat om de eigen uitvaart of de uitvaart van een dierbare: bij leven wordt er meestal niet over persoonlijke uitvaartwensen gesproken. Wanneer het moment daar is, moeten er echter op korte termijn belangrijke beslissingen genomen worden. De keuzes die u maakt, zijn direct van invloed op de kosten van de uitvaart.

Rouw

De eerste periode na een overlijden staat in het teken van de uitvaart. Er moeten zoveel zaken geregeld worden dat men vaak geen tijd heeft of neemt om stil te staan bij het verlies. Na de uitvaart is er opeens plaats voor alle verdriet en start het rouwverwerkingsproces. Iedereen rouwt op de eigen manier, geen rouwproces is gelijk. Wie hulp nodig heeft bij verlies en rouw, kan terugvallen op hulpbronnen zoals Het Landelijke Steunpunt Verlies (LSV).

Begrafenis

Begrafenis

Een begrafenis waarbij de persoonlijke uitvaartwensen centraal staan, is een unieke gebeurtenis. Er zijn echter enkele elementen die bij iedere begrafenis terugkomen.

Crematie

Crematie

Steeds meer nabestaanden verkiezen een crematie boven een begrafenis. Iedere crematie is inhoudelijk uniek, maar kent wel enkele vaste elementen.

Uitvaartkosten

Kosten uitvaart

De kosten van een uitvaart zijn sterk afhankelijk van uw persoonlijke uitvaartwensen. Door uw uitvaartkosten in kaart te brengen, kunt u een passende uitvaartverzekering kiezen.

Uitvaart regelen

Uitvaart regelen

Een uitvaart regelen is iets waar de meeste mensen weinig ervaring mee hebben. Samen met de uitvaartondernemer kunt u een persoonlijke uitvaart samenstellen.

Procedure en wetgeving uitvaart

Procedure en wetgeving uitvaart

Het regelen van een uitvaart is aan bepaalde procedures en wetten gebonden. De belangrijkste regels zijn opgenomen in de Wet op de Lijkbezorging.

Nabestaanden

Nabestaanden

De eerste week na het overlijden moeten er veel zaken geregeld worden, het rouwproces start vaak pas na de uitvaart.

Religie

Religie

Uitvaarttradities hangen nauw samen met de religie die men aanhangt. Terwijl Nederland seculariseert, introduceren migrantengemeenschappen nieuwe uitvaarttradities naast de traditioneel christelijke en humanistische uitvaartrituelen.

Cultuur en uitvaart tradities

Cultuur en uitvaart tradities

Migrantengemeenschappen hebben nieuwe uitvaarttradities naar Nederland gebracht. Binnen de autochtone bevolking vinden er ook verschuivingen plaats van uitvaarten met een christelijke naar een humanistische signatuur.