Uitvaartverzekering Expert

Vergelijk ze allemaal onafhankelijk en eerlijk

Uitvaartverzekering Expert

Vergelijk ze allemaal onafhankelijk en eerlijk

Uitvaartverzekering?

Vergelijk ze allemaal onafhankelijk en eerlijk

Top 3 meest gekozen (september 2020)

Top 3 meest gekozen september 2020

1
DELA Uitvaartverzekering 9,6DELA Uitvaartverzekering
Premie 30-jarige Verzekerd bedrag
9,35 € 9.000,-
Praktische hulp voor uw nabestaanden
Verzekering altijd aan te passen
+ Meer informatie DELA
Bekijk pakket
2
Monuta Uitvaartverzekering 8,7Monuta Uitvaartverzekering
Premie 30-jarige Verzekerd bedrag
11,66 € 9.000,-
Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
Gediplomeerde uitvaartverzorgers
+ Meer informatie Monuta
Bekijk pakket
3
Yarden Uitvaartverzekering 7,5Yarden Uitvaartverzekering
Premie 30-jarige Verzekerd bedrag
10,33 € 9.000,-
Kinderen tot 21 jaar gratis mee te verzekeren
10% extra budget bij Yarden uitvaartzorg
+ Meer informatie Yarden
Bekijk pakket

Premies zijn berekend met de geboortedatum 1-1-1990. De top 3 is op basis van meest gekozen en dus geen advies (reclame). Update: maandag 07 september 2020

Of vergelijk alle uitvaartverzekeringen

Alle uitvaartverzekeringen

DELA Uitvaartverzekering Monuta Uitvaartverzekering Yarden Uitvaartverzekering Ardanta Uitvaartverzekering PC Uitvaart Uitvaartverzekering Lifetri Uitvaartverzekering

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering sluit u af om uw nabestaanden te beschermen tegen de financiële gevolgen van uw uitvaart. Door te kiezen voor een passende verzekering, weet u zeker dat uw uitvaart volledig wordt vergoed. Het geeft veel mensen een rustig gevoel wanneer de zaken rondom het overlijden bij leven zijn geregeld.

Ook wanneer u voldoende geld heeft gespaard voor uw uitvaart, is het verstandig om er een af te sluiten. Wanneer u komt te overlijden, komt dit spaargeld immers niet direct in handen van uw nabestaanden. Er gaat enige tijd overheen voordat uw spaargeld vrij komt. Het gevolg is dat uw nabestaanden de uitvaartkosten uit eigen middelen moeten betalen. Het gebeurt vaak dat nabestaanden hierdoor in financiële problemen komen. Met een uitvaartverzekering, soms ook begrafenisverzekering genoemd, kunt u dit eenvoudig voorkomen.

De voor- en nadelen

Een uitvaartverzekering is de enige verzekering waarvan u zeker weet dat u deze op een dag nodig zult hebben. Het is daarom verstandig om een uitvaartverzekering af te sluiten. Zo weet u zeker dat uw uitvaart geregeld kan worden, zonder dat u uw nabestaanden financieel belast.

Niemand weet hoeveel tijd hem gegeven is, dus de periode dat u premie betaalt is in de praktijk niet te voorspellen. Het kan daardoor gebeuren dat uw premiebetalingen bij uitkering van de verzekering hoger is dan het uitgekeerde bedrag. Bovendien kunnen uw nabestaanden door een verzekering in hun keuzes voor diensten en producten worden beperkt.

Daar staat echter tegenover dat uw uitvaart volledig vergoedt zodat uw nabestaanden deze financiële last niet zullen dragen. Daarnaast wordt hen alle zorg uit handen genomen. De rekeningen worden in de meeste gevallen afgehandeld door de uitvaartondernemer die door de uitvaartverzekeraar wordt toegewezen.

Voordelen
Uw uitvaart wordt altijd volledig vergoed
Uw nabestaanden wordt alle zorg uit handen genomen
Nadelen
Uw premieopbouw kan de uitkering overstijgen
De keuzevrijheid kan worden beperkt

Wat kost een uitvaart?

De kosten van uw uitvaart zijn onder andere afhankelijk van uw persoonlijke uitvaartwensen. Een eenvoudige uitvaart kost vanzelfsprekend minder dan een uitgebreide uitvaart. Daarnaast speelt de keuze tussen een begrafenis en een crematie een grote rol. Een begrafenis is duurder, omdat u daarbij ook te maken krijgt met grafrechten. Met grafrechten huurt u een graf voor een van tevoren vastgestelde periode. De kosten van grafrechten lopen per gemeente sterk uiteen.

Kosten uitvaart berekenen

Welke soort verzekeringen zijn er?

Er bestaan verschillende soorten uitvaartverzekeringen met elk hun eigen voor- en nadelen. Welke u kiest is afhankelijk van uw uitvaartwensen en uw persoonlijke voorkeuren. U kunt kiezen tussen een kapitaalverzekering, een naturaverzekering en een combinatie daarvan.

Naturaverzekering   Naturaverzekering

Een naturaverzekering bestaat uit een pakket van producten en services. De waarde van de deze verzekering is afhankelijk van het pakket dat u kiest. Hierbij  bent u er zeker van dat uw uitvaart volledig vergoed wordt.

De keuzevrijheid wordt door een dergelijke verzekering wel beperkt. Zo wordt er in de meeste gevallen een uitvaartondernemer toegewezen door de uitvaartverzekeraar. Bovendien bepaalt het pakket uit welke diensten en producten uw nabestaanden kunnen kiezen. Een groot voordeel is dat hen alle zorg voor de financiële afhandeling uit handen wordt genomen.

Voordelen
Volledige vergoeding van de uitvaart
Alle zorg wordt uit handen genomen
Nadelen
Beperkte keuzevrijheid
Uitvaartondernemer van de uitvaartverzekeraar

Kapitaalverzekering   Kapitaalverzekering

Bij een kapitaalverzekering krijgen uw nabestaanden een bedrag uitgekeerd dat volledig besteed moet worden aan uw uitvaart. Deze verzekeringsvorm biedt hen een grote mate van keuzevrijheid. Zo kunnen zij zelf een uitvaartondernemer kiezen en ook inhoudelijk de uitvaart naar uw wensen vormgeven.

Een nadeel van deze vrijheid is dat uw nabestaanden in de meeste gevallen zelf verantwoordelijk zijn voor de administratie en financiële afhandeling. Bovendien kan het verzekerde bedrag ontoereikend blijken te zijn om de volledige uitvaart te bekostigen.

Voordelen
Grote mate van keuzevrijheid
Geen toegewezen uitvaartondernemer
Nadelen
Nabestaanden moeten veel zelf regelen
Verantwoordelijkheid voor financiële afhandeling
Combinatie verzekering

naturaverzekering kapitaalverzekering  Combinatieverzekering

De combinatieverzekering kent de voordelen van de kapitaal en natura. Opnieuw kan er een pakket gekozen worden waarmee de uitvaart volledig wordt vergoed.

Daarnaast is er een bedrag beschikbaar waarmee uw nabestaanden af kunnen wijken van de standaard producten en diensten. Zo wordt het mogelijk om keuzes te maken buiten het pakket dat u gekozen heeft. Ook bij deze verzekering wordt de zorg volledig uit handen genomen, de uitvaartondernemer regelt de financiële afhandeling van uw uitvaart.

Voordelen
Uitvaart wordt volledig vergoed
Ruime keuzevrijheid
Administratieve zorg wordt volledig uit handen genomen

Kosten van een
uitvaartverzekering

De kosten worden weergegeven in premiebetalingen. De premie die u betaalt is afhankelijk van verschillende factoren. Ten eerste is de dekking van belang. Hoe hoger het bedrag dat u kiest, des te hoger de premie die u betaalt. Daarnaast speelt de leeftijd waarop u de uitvaartverzekering afsluit een rol. Hoe jonger u bent, des te langer het duurt voordat de verzekeraar hoeft uit te keren. Daarom betaalt u slechts enkele euro’s wanneer u op jonge leeftijd afsluit.

Premieverhoging

Wanneer u een uitvaartverzekering afsluit, stelt de verzekeraar u enkele vragen over uw gezondheid. Uw antwoorden worden vervolgens beoordeeld door een arts. Als deze arts vindt dat u een verhoogd risico loopt op vroegtijdig overlijden, kan dit voor de uitvaartverzekeraar een reden zijn om u onder voorwaarden te accepteren. Een van die voorwaarden kan een premieverhoging zijn. Ook mensen met een gevaarlijk beroep of een risicovolle leefstijl kunnen rekenen op een premieverhoging.

Dekking

Het is belangrijk om u bij de dekking niet te laten leiden door de premie. Een goede uitvaartverzekering vergoedt de kosten van uw uitvaart volledig. Een uitvaart kost momenteel gemiddeld 8.000 euro en naar verwachting zullen deze kosten in de toekomst alleen maar stijgen. Kies dus voor een bedrag dat uw uitvaart volledig vergoedt. Met de uitvaartcalculator kunt u precies berekenen welke dekking u nodig heeft. Kiest u een lagere dekking? Dan draaien uw nabestaanden op voor de kosten die buiten de verzekering vallen.

Belastingvrijstelling

De uitkering van het bedrag valt onder de vermogensbelasting, deze dient u dus op te geven bij de Belastingdienst. Een uitvaartverzekering met een waarde van 7.118 euro (2019) of minder is vrijgesteld van belasting. Wanneer uw verzekering een hogere waarde heeft, dient u deze op te geven in box 3.

Indexering

De kosten van een uitvaart stijgen elk jaar. Het is belangrijk dat een uitvaartverzekering die u nu afsluit, ook over 25 jaar nog uw uitvaart volledig kan bekostigen. Wanneer u kiest voor een verzekering die de prijzen aanpast aan de inflatie, weet u zeker dat alles ook in de toekomst goed geregeld is. U kunt in de voorwaarden nalezen of uw uitvaartverzekeraar indexatie toepast.

Leeftijd bij aanvang € 5.000 € 7.500 € 11.000
18 jaar € 5,- € 7,- € 9,-
30 jaar € 6,- € 9,- € 14,-
50 jaar € 12,- € 18,- € 26,-

* Gemiddelde premie per maand bij een kapitaalverzekering.

Partner en/of kinderen meeverzekeren

Het is in de meeste gevallen mogelijk om uw gezinsleden mee te verzekeren op uw polis. Sommige uitvaartverzekeraars maken het mogelijk om een specifieke gezinspolis af te sluiten waarmee het hele gezin verzekerd is tegen de kosten van een uitvaart. U, uw partner en/of uw kind(eren) worden dan volgens dezelfde voorwaarden verzekerd. Enkele uitvaartverzekeraars bieden een premiekorting aan wanneer u zich beiden bij dezelfde verzekeraar verzekert. Voor het meeverzekeren van kinderen worden vaak geen of lage premiekosten gerekend. Het meeverzekeren van kinderen kan doorgaans tot het 18e of 21e levensjaar, daarna dient er een individuele polis te worden afgesloten. Het is ook mogelijk om direct een individuele uitvaartverzekering af te sluiten voor uw kind. De premie is dan vanwege de leeftijd zeer laag, terwijl de verzekering een leven lang geldig is.