Kinderen uitvaartverzekering

Bij de meeste uitvaartverzekeraars kunnen kinderen ook worden meeverzekerd. Meestal is dit gratis totdat kinderen 18 of 21 jaar worden. Als u uw kind(eren) meeverzekerd staan ze op uw polis. Voor hen gelden dan dezelfde voorwaarden als voor u. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om een natura- of een kapitaal uitvaartverzekering. Als een kind 18 of 21 jaar wordt, kan deze nog steeds op uw polis blijven meeverzekerd. De polis wordt dan omgezet naar een volwassenenpolis. Vaak kan dit zonder aanpassingen. Het enige verschil is dat er dan premie betaald moet worden.

Kinderen Uitvaartverzekering

Kinderen meeverzekeren tot hun 18e of 21 jaar

Heel veel mensen denken dat een uitvaartverzekering alleen voor de persoon geldt die de verzekering afsluit, maar dit is niet zo. Als u een begrafenis- of crematieverzekering afsluit, kunt u ook uw kind(eren) meeverzekeren. Bij de meeste verzekeraars kunnen kinderen zonder extra kosten worden meeverzekerd. Als een kind dan 18 of 21 jaar wordt, kan het de verzekering, met dezelfde dekking, overnemen. Er zijn ook verzekeraars die wel een kleine vergoeding hanteren voor het meeverzekeren van kinderen. Daar staat wel tegenover dat kinderen vanaf hun achttiende of eenentwintigste jaar dan een veel lagere premie betalen als ze de verzekering overnemen.

Uw uitvaartverzekering en zwangerschap

Bij bijna alle verzekeraars is een kind automatisch meeverzekerd vanaf 20 weken zwangerschap tot de eerste 30 of 60 dagen na de geboorte. U hoeft hier geen melding van te doen bij de verzekeraar. De dekking is niet gelijk aan de maximale uitkering van uw uitvaartverzekering. Als uw kindje overlijdt of als er sprake is van doodgeboorte, keert de verzekeraar een bepaald percentage of een vast bedrag uit van de maximale uitkering. De regels en voorwaarden verschillen per verzekeraar. Na de eerste periode is de dekking meestal gelijk aan uw eigen dekking. Ook dient u uw kind dan bij te schrijven op uw polis of die van uw partner. Natuurlijk kunt u dit ook eerder doen. U kunt uw kind al direct na de geboorte bijschrijven op uw polis.

Een aparte uitvaartverzekering afsluiten voor uw kind

U kunt ook een aparte uitvaartverzekering afsluiten voor uw kind. U betaalt dan een erg lage premie, omdat de kans op overlijden erg klein is. Als een kind voor het 18e of 21e jaar overlijdt, kan het zijn dat er soms sprake is van een dubbele dekking. Het gaat dan om het verzekerde bedrag van de losse uitvaartverzekering en het verzekerde bedrag van uw uitvaartverzekering, waar uw kind bij is meeverzekerd.