Indexering

Wilt u een uitvaartverzekering afsluiten? Dan is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de uitvaartkosten ieder jaar omhoog gaan. Om te voorkomen dat u niet bent onderverzekerd, kunt u uw begrafenis- of crematieverzekering jaarlijks laten indexeren door de uitvaartverzekeraar. Indexeren houdt in dat het verzekerde bedrag en de premie jaarlijks worden aangepast aan de actuele prijzen.

Of indexeren nodig is, hangt af van het type uitvaartverzekering dat u afsluit. Bij een naturaverzekering hoeft het niet, terwijl het bij een kapitaalverzekering wel zinvol is.

Naturaverzekering en indexeren

Als u een naturaverzekering afsluit, dekt de verzekeraar uw uitvaartkosten in de vorm van een dienstenpakket. Dit pakket blijft ongewijzigd gedurende de looptijd. De meeste verzekeraars indexeren de naturaverzekering automatisch. Of dit bij uw uitvaartverzekering ook het geval is, leest u in de polisvoorwaarden. Naast het dienstenpakket bevatten de meeste naturaverzekeringen een extra vrij te besteden bedrag. Zodra de uitvaartkosten stijgen, daalt de waarde van dit bedrag. De verzekeraar kan u dan aanbieden om de waarde van dit vrij te besteden bedrag te verhogen. Als u hiervoor kiest, stijgt de premie iets.

Kapitaalverzekering en indexeren

Wilt u een kapitaal uitvaartverzekering afsluiten? Dan is het van belang om uw verzekering jaarlijks te laten indexeren. Tijdens het afsluiten van de verzekering kunt u aangeven of u dat wilt. Als u kiest voor een kapitaalverzekering keert de verzekeraar na uw overlijden een kapitaal uit aan de nabestaanden. Hiermee kunnen ze de uitvaart betalen. U bepaalt zelf hoe hoog dit kapitaal is. Het moet in ieder geval genoeg zijn om uw uitvaart te betalen. Door uw verzekering ieder jaar te laten indexeren, heeft u de zekerheid dat het verzekerde bedrag hoog genoeg is om de uitvaart te bekostigen.