Eerder uitbetalen van uitvaartverzekering

Het afsluiten van een uitvaartverzekering is de keuze van uw leven. Over het algemeen eindigt de polis na het overlijden van een persoon. Vaak krijgt u dan ook pas na het overlijden het gewenste bedrag uitgekeerd. Wilt u nou een bedrag van uw uitvaartverzekering ontvangen terwijl u nog leeft? Dat kan in enkele bijzondere situaties. Lees hieronder meer,

Wat houdt het eerder uitbetalen van uitvaartverzekering precies in?

Bij het eerder uitbetalen van een uitvaartverzekering wordt een deel van het verzekerde bedrag eerder uitgekeerd. U krijgt dus als het ware een voorschot. Hier kunt u echter niet zomaar een beroep op doen. Voor bepaalde situaties is een uitzondering gemaakt en heeft u recht op het eerder uit laten betalen van uw uitvaartverzekering. Daarbij moet ook vermeld worden dat, mocht u zich in deze bijzondere verkeren, het alsnog niet vanzelfsprekend is dat u hier een aanvraag op kan doen. Dit kan per verzekeraar verschillen en het is daarom verstandig om voor het afsluiten van een verzekering de polisvoorwaarden goed door te lezen.

Onder welke omstandigheden wordt het eerder uitgekeerd?
Indien sprake is van een terminale ziekte, bieden bepaalde verzekeraars de mogelijkheid om een deel van het uitgekeerde bedrag als voorschot te ontvangen. Het voorschot dat u ontvangt kan dan eventueel besteed worden om de laatste wensen van de verzekerde in vervulling te laten gaan, zoals een laatste reis met dierbaren. Een andere optie om het voorschot te besteden is om te kunnen voorzien in extra zorg. Mocht u zich nou binnen deze situatie verkeren, is het alsnog niet vanzelfsprekend dat u recht heeft op een eerdere uitbetaling. Hiervoor moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Ook hier geldt dat deze voorwaarden per verzekeraar kunnen verschillen.

Welke voorwaarden gelden er als ik mij binnen deze situatie verkeer?
Bij de meeste verzekeraars heeft u pas recht op dit voorschot indien de looptijd van een verzekering al een x-aantal jaar loopt. Bovendien geldt bij sommige verzekeraars de voorwaarde dat de verzekeringsnemer niet langer meer dan 3 maanden te leven heeft. Dit tijdsbestek kan echter per verzekeraar weer verschillen.

Om goed inzicht te krijgen bij welke verzekeraar u recht heeft op deze aanvraag en welke voorwaarden hiervoor gelden, kunt u terecht bij uitvaartverzekering vergelijken of neemt u direct contact op met de verzekeraar in kwestie.

Wat kan ik doen als ik mij niet binnen deze situatie verkeer?
Mocht u zich nou niet verkeren in een van de bovenstaande genoemde situaties, dan is er naast het afkopen van de polis weinig tot geen mogelijkheden om eerder een bedrag van de uitvaartverzekering te ontvangen.

Wat is het verschil tussen een uitvaartverzekering uitbetalen en afkopen?
Net zoals bij het uitbetalen van een uitvaartverzekering, ontvangt u bij het afkopen van een uitvaartverzekering eerder een bedrag. Het verschil is dat bij een uitvaartverzekering uitbetalen het bedrag onderdeel is van het verzekerde bedrag terwijl bij het afkopen van een uitvaartverzekering dit niet het geval is. Bij het afkopen van een uitvaartverzekering wordt de afkoopwaarde van de uitvaartverzekering aan u uitgekeerd. Het uitgekeerd bedrag wordt bij afkopen bepaalt aan de hand van de reeds betaalde premies van de afgelopen jaren. Dit uitgekeerde bedrag wordt dus ook wel de afkoopwaarde genoemd. Let hierbij wel op: indien u uw uitvaartverzekering afkoopt, bent u niet langer meer verzekerd. Daarnaast wordt het afkopen niet altijd even economisch gunstig bevonden. Voor meer informatie omtrent dit onderwerp kunt u terecht op uitvaartverzekering afkopen.