Uitvaartverzekering bij (chronische) ziekte

Is uw gezondheid wat minder? Of heeft u een chronische ziekte (gehad)? Dan denkt u waarschijnlijk dat het onmogelijk is om een uitvaartverzekering af te sluiten. Gelukkig is dat niet zo. Ook voor mensen die minder gezond zijn, is het mogelijk om een begrafenis- of crematieverzekering af te sluiten. Wel betaalt u dan vaak een hogere premie, omdat het overlijdensrisico groter is.

Het is logisch dat u een uitvaartverzekering wilt afsluiten. U wilt er immers zeker van zijn dat alles goed geregeld is als u komt te overlijden, zodat u uw nabestaanden niet opzadelt met hoge uitvaartkosten.

Uitvaartverzekering bij (chronische) ziekte

Verzekeraars hebben geen acceptatieplicht

Voor het afsluiten van een uitvaartverzekering geldt geen acceptatieplicht. Dit betekent dat de uitvaartverzekeraar u mag weigeren als verzekerde. Aan de hand van een gezondheidsverklaring en een medische verklaring mag de verzekeraar u beoordelen en besluiten om u wel of niet te accepteren voor de uitvaartverzekering. Het komt geregeld voor dat verzekeraars mensen met een chronische ziekte of een beperking weigeren voor een uitvaartverzekering.

Medische keuring

Wanneer u een uitvaartverzekering wilt afsluiten, moet u een aantal vragen over uw gezondheid beantwoorden. De verzekeraar stelt u deze vragen, omdat hij wil weten of u helemaal gezond bent. Wanneer u een verminderde gezondheid hebt, is de kans groter dat u eerder overlijdt dan iemand die wel helemaal gezond is. Aan de hand van uw antwoorden schat de verzekeraar in hoe groot deze kans is. Deze kan dan een hogere premie hanteren of u niet als verzekerde accepteren. Het is mogelijk dat de verzekeraar u wel als verzekerde accepteert, maar dan wel tegen een hogere premie.

Waarom hanteren uitvaartverzekeraars een medische selectie?

Uitvaartverzekeraars hanteren een medische selectie, omdat ze geen verlies willen lijden als iemand een verzekeringspolis afsluit. Financieel gezien is een verzekeraar er bij gebaat dat u, als verzekerde, zo lang mogelijk leeft en elke maand premie betaalt. Daarnaast speelt de rente die de verzekeraar over de premie ontvangt een grote rol.

Als u een (chronische) ziekte of een beperking heeft, is het risico dat u tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt groter. De verzekeraar loopt dus weer meer risico dat hij minder premie ontvangt dan het bedrag dat aan uw nabestaanden wordt uitgekeerd. Dit is dus nadelig voor de verzekeraar.

Carenzjaren

Bij sommige uitvaartverzekeraars kunt u een uitvaartverzekering afsluiten als u chronisch ziek bent, maar heeft u te maken met carenzjaren. Dit is een wachttijd van een aantal jaren. U heeft dan wel gewoon een verzekeringspolis, maar zolang de wachttijd van toepassing is, heeft u geen recht op dekking. U betaalt dan dus ook gewoon de maandelijkse premie aan de verzekeraar. Wanneer u tijdens de carenzaren komt te overlijden, krijgen uw nabestaanden geen uitkering. Dit betekent dat uw uitvaart niet wordt vergoed. Wel stort de verzekeraar de betaalde premie uit.

Sommige uitvaartverzekeraars accepteren mensen met een (chronische) ziekte of beperking altijd. U hoeft dan geen medische keuring te ondergaan. Het is dus een optie om op zoek te gaan naar een verzekeraar die u deze mogelijkheid biedt.