Bedenktijd van 14 dagen bij afsluiten uitvaartverzekering

Een online afgesloten uitvaartverzekering kunt u binnen 14 dagen na afsluiten gratis en zonder opgaaf van reden opzeggen. Een uitvaartverzekering is geen verplichte verzekering, u bent dus altijd gerechtigd om deze te beëindigen, ook wanneer de bedenktijd van 14 dagen verstreken is. Na de bedenktijd zijn de algemene voorwaarden voor het opzeggen van de uitvaartverzekering van toepassing.

Bedenktijd is wettelijk bepaald

Wanneer u online een uitvaartverzekering afsluit, valt dit onder de wettelijke bepalingen omtrent een aankoop op afstand. In de praktijk komt dit erop neer dat u na het afsluiten van de uitvaartverzekering 14 dagen bedenktijd heeft. U mag de verzekering binnen deze termijn opzeggen zonder dat er kosten aan verbonden zijn. De uitvaartverzekeraar is verplicht om reeds betaalde premies na annulering van de verzekering terug te betalen.

Verzekeraars mogen alleen van deze bedenktijd afwijken in uw voordeel. Sommige uitvaartverzekeraars hanteren daarom een bedenktijd van 30 dagen in plaats van 14.

Waarom uitvaartverzekering stopzetten?

Er zijn verschillende redenen te geven waarom u kunt overwegen om de uitvaartverzekering stop te zetten. Zo kan na het ontvangen van de polis blijken dat de uitvaartverzekering toch niet goed past bij uw persoonlijke situatie. U kunt het oneens zijn met de voorwaarden, of ontevreden zijn over de dekking. Daarnaast is het een goede reden om de verzekering op te zeggen wanneer u moeite heeft met het betalen van de maandpremie. U kunt het ook oneens zijn met premieverhogingen of simpelweg de noodzaak van het hebben van een uitvaartverzekering niet langer inzien.

Welke reden u ook heeft om de uitvaartverzekering te beëindigen: het is belangrijk dat u zich bij het opzeggen houdt aan de voorwaarden die de uitvaartverzekeraar bij opzeggingen hanteert.

Hoe zegt u de uitvaartverzekering op?

Om de uitvaartverzekering kosteloos op te kunnen zeggen, dient u binnen 14 dagen de uitvaartverzekering op de hoogte te brengen van uw annulering. U kunt dit het beste per aangetekende brief doen. U schrijft in deze brief dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht en voegt een kopie van uw polis toe. U hoeft geen opgaaf van reden te geven.

Een aangetekende brief heeft de voorkeur boven telefonisch contact of een bericht per e-mail, omdat de dagtekening van de brief dan vaststaat en de ontvanger voor de ontvangst van de brief moet tekenen. Zo heeft u bewijs in handen dat u de uitvaartverzekering binnen de bedenktijd heeft opgezegd.

Opzeggen na de bedenktijd van 14 dagen

Wilt u de uitvaartverzekering opzeggen na het verstrijken van de bedenktijd? U kunt de uitvaartverzekering opzeggen binnen de opzegtermijn die de uitvaartverzekeraar hanteert, deze is terug te lezen in de algemene voorwaarden. Meestal betreft dit een periode van één of twee maanden.

Wie langer dan vijf jaar premie heeft betaald voor de uitvaartverzekering kan deze echter beter afkopen of premievrij maken. Niet iedere uitvaartverzekeraar biedt de optie tot afkopen of premievrij maken aan. Neem contact op met de uitvaartverzekeraar om te informeren naar de mogelijkheden. Sommige verzekeraars, waaronder DELA, bieden ook de mogelijkheid om de verzekering tijdelijk stop te zetten.

Premievrij maken

Bij het premievrij maken van de uitvaartverzekering blijft de opgebouwde waarde van de verzekering behouden. U hoeft echter geen maandpremies meer te betalen. Wanneer u komt te overlijden wordt de opgebouwde waarde minus de gemaakte kosten aan uw nabestaanden uitgekeerd.

Afkopen

Het afkopen van de uitvaartverzekering houdt in dat u de opgebouwde waarde minus de gemaakte kosten direct krijgt uitgekeerd. In de praktijk valt dit bedrag vaak tegen, omdat er met name in de beginfase veel kosten in rekening worden gebracht en er nog weinig kapitaal is opgebouwd.

Kosten opzegging uitvaartverzekering

Aan het annuleren van een uitvaartverzekering binnen de bedenktijd zijn geen kosten verbonden. Betaalde premies worden door de verzekeraar terugbetaald. Het opzeggen van een uitvaartverzekering na de bedenktijd is wel gebonden aan voorwaarden. Betaalde premies gaan verloren, tenzij u kiest voor het afkopen of het premievrij maken van de polis.