Uitvaartverzekering afkopen

Wilt u uw uitvaartverzekering beëindigen? Dan kunt u deze afkopen. Dit is echter wel per verzekeraar verschillend en zijn er enkele voorwaarden aan verbonden. Als u uw verzekering afkoopt, keert de verzekeraar de afkoopwaarde aan u uit. Als u uw uitvaartverzekering afkoopt, bent u niet meer verzekerd. Dit betekent dat u ook geen premie meer hoeft te betalen.

Waarom een uitvaartverzekering afkopen?

Er kunnen verschillende redenen toepasbaar zijn om voor een afkoop te kiezen. Over het algemeen geldt dat de uitvaartverzekeraar pas een bedrag uitkeert na overlijden. Soms is er echter de behoefte om voor het overlijden al een deel van het bedrag uitgekeerd te krijgen. Dit kan door een verzoek te doen op “uitvaartverzekering eerder uitbetalen”. Mocht u niet onder de genoemde omstandigheden vallen, dan kunt u alleen door het afkopen van uw polis een bedrag ontvangen.

Een andere mogelijkheid kan zijn dat de premie te hoog is en deze niet langer betaald kan worden. Doordat u na het afkopen niet langer meer verzekerd bent, hoeft u ook niet langer premie te betalen. Dit is echter niet de meest gunstige optie. Een alternatief die hiervoor geboden kan worden, is uw uitvaartverzekering premie vrijmaken. Als u dit doet, betaalt u geen maandpremie meer, maar blijft de betaalde premie wel staan. Op het moment dat u overlijdt, keert de verzekeraar dit bedrag uit aan uw nabestaanden.

Andere redenen voor het afkopen van een uitvaartverzekering kunnen zijn:

  • Naast deze verzekering is er een andere uitvaartverzekering, waarbij de dekking ruim voldoende is
  • Er is meer kapitaal door uw beschikking gekomen, waaruit de uitvaart uit eigen zak betaald kan worden

Welke voorwaarden zijn verbonden aan het afkopen?
Niet bij alle uitvaartverzekeringen is het mogelijk om af te kopen. Hier zult u eerst over moeten informeren. Indien blijkt dat dit wel een optie is bij uw uitvaartverzekering, gelden er alsnog enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Vaak moet uw uitvaartverzekering een kapitaal uitvaartverzekering betreffen. Ook wanneer u permanent naar het buitenland verhuist, kunt u uw uitvaartverzekering afkopen. De verzekeraar wil dan vaak uw risico niet meer dekken.

Wat is de afkoopwaarde?
Door de reeds betaalde premies die u de afgelopen jaren heeft betaald, bouwt de verzekeraar een bepaalde waarde op. Deze waarde wordt ook wel de afkoopwaarde genoemd. Als u van plan bent om uw uitvaartverzekering af te kopen, betaalt de verzekeraar de afkoopwaarde aan u uit in een geldsom.

De afkoopwaarde is vaak in de praktijk niet zo heel erg hoog. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat u nog niet zolang verzekerd bent en nog niet zoveel premie hebt betaald. Indien u wel al lang verzekerd bent, is de afkoopwaarde vaak alsnog te laag om een begrafenis of crematie mee te bekostigen. Als u uw huidige uitvaartverzekering wilt afkopen, is het zinvol om geld te sparen voor uw begrafenis of crematie of om een nieuwe begrafenis- of crematieverzekering af te sluiten.

Hoe wordt deze afkoopwaarde berekent?
Niet alle verzekeraars berekenen de afkoopwaarde en de daarbij horende afkoopsom op dezelfde manier. Over het algemeen wordt er door de verzekeraar gekeken naar het totale premiebedrag dat u hebt betaald, de huidige rente en de overige gemaakte kosten. Hierbij geldt vaak dat hoe meer looptijd van de polis is verstreken, des te hoger uw afkoopwaarde. Niet alle verzekeraars zijn transparant over hoe zij de daadwerkelijke afkoopwaarde berekenen. Dit maakt het voor de verzekeringsnemer lastig om te controleren of het klopt. Voordat u dus besluit om uw uitvaartverzekering af te kopen, is het verstandig om eerst bij uw verzekeraar te vragen naar de actuele rekenmethode die gehanteerd wordt om de afkoopwaarde te bepalen en hoe hoog deze dan zal betreffen. Mocht u nou niet tevreden zijn met de regelementen die uw uitvaartverzekering hanteert dan kunt u, zolang u het geldt nog niet heeft ontvangen, uw verzoek nog wijzigen naar premie vrijmaken.