Met behulp van het opstellen van een testament bepaalt u zelf wat er met uw lichaam gebeurt als u bent overleden. Zo kunt u vastleggen dat u wilt worden begraven op een bepaalde locatie of dat u gecremeerd wilt worden. Echter, u kunt ook aangeven dat u uw lichaam wilt afstaan aan de wetenschap.

Wanneer u uw lichaam wilt afstaan aan de wetenschap, dan mag het gebruikt worden voor medisch onderzoek. Dit kan helpen bij het onderzoeken van bepaalde aandoeningen en lichaamsprocessen. Wanneer iemand is overleden, treedt het ontbindingsproces op. Als u uw lichaam aan de wetenschap afstaat, dan wordt dit proces stopgezet met speciale stoffen.

Punten om over na te denken

In de meeste gevallen wordt het lichaam aan een universiteit afgestaan waar geneeskunde wordt gedoceerd. Het lichaam wordt dan gebruikt voor anatomielessen, zodat studenten kunnen zien hoe een lichaam er aan de binnenkant uitziet. Dankzij deze lessen worden zij goed voorbereid op het uitvoeren van operaties. Het afstaan van uw lichaam aan de wetenschap is niet iets dat u zomaar beslist. Voor uw nabestaanden kan het namelijk een lastig idee zijn dat het lichaam van hun overleden dierbare niet wordt begraven of gecremeerd, maar uitgebreid wordt onderzocht. Wij hebben een aantal punten voor u op een rijtje gezet.

Minder tijd voor het nemen van afscheid

Nadat een dierbare is overleden, moet het lichaam binnen 24 uur naar de wetenschappelijke instelling of de universiteit worden vervoerd. Voor de nabestaanden is er dus weinig tijd om afscheid te nemen.

Niet geschikt bij orgaandonatie

Een lichaam wordt alleen geaccepteerd als het niet geopend is. Bij een orgaandonatie kan een lichaam dus niet aan de wetenschap worden afgestaan. Een transplantatie van het hoornvlies vormt een uitzondering. Het lichaam is dan niet opengemaakt en kan nog worden geprepareerd.

Collectieve crematie

Een lichaam dat aan de wetenschap is afgestaan, wordt zo’n één tot twee jaar gebruikt door een universiteit of een wetenschappelijke instelling. Het kan soms zelfs voorkomen dat de lichaamsresten ruim twintig jaar worden gebruikt. Lichaamsresten die niet meer worden gebruikt, worden collectief gecremeerd en uitgestrooid boven zee. Er is dan ook geen plek voor de nabestaanden om de overledene te bezoeken. Ook krijgen zij de as niet terug en zijn ze vaak niet bij de uitstrooiing.

Wel uitvaartverzekering afsluiten

Wanneer u uw lichaam aan de wetenschap wilt afstaan, is er na uw overlijden dus geen sprake van een begrafenis of crematie. Toch is het verstandig om wel een uitvaartverzekering af te sluiten. Er zijn immers tal van redenen waarom een wetenschappelijke instelling uw lichaam niet kan aannemen. Mogelijke redenen zijn een orgaandonatie, een overlijden in het buitenland of dood door een ongeval met zware verwondingen.

Beeld: Omroep West