Uitvaartverzekeraar Monuta heeft ten onrechte de berekening van de afkoopwaarde en de premievrije waarde van haar uitvaartverzekeringen aangepast en moet deze aanpassing dan ook ongedaan maken. Dat oordeelde de Geschillencommissie van klachteninstituut Kifid.

Afkoopwaarde en premievrije waarde

De afkoopwaarde van een verzekering komt in beeld als een verzekerde zijn verzekering wil stopzetten. Hij heeft dan recht op het verzekerde bedrag dat hij tot die tijd heeft opgebouwd. Bij het premievrij maken van een uitvaartverzekering stopt de aangroei van het verzekerde bedrag, maar wordt dat bedrag pas uitgekeerd aan de nabestaanden na het overlijden van de verzekerde.

Monuta wilde komen tot één rekenmethode voor alle polishouders. Dit zou voor iedereen meer duidelijkheid bieden. In de praktijk bleek echter dat sommige verzekerden de waarde van hun polis zagen dalen met 30 tot 35%. Dat kan niet volgens het oordeel van de Geschillencommissie. Daarom hebben zij Monuta de opdracht gegeven weer terug te gaan naar de oude rekenwijze.

Belofte maakt schuld

Monuta geeft haar klanten bij het afsluiten van een uitvaartverzekering een overzicht van de afkoopwaarde gedurende de gehele looptijd van de verzekering. Aan dat overzicht moeten zij zich houden volgens het Kifid en het is dan ook niet terecht om tussentijds de berekening zo ingrijpend te wijzigen. Ook staat er nergens in de verzekeringsvoorwaarden van Monuta dat klanten rekening moeten houden met een mogelijke daling van de waarde van hun verzekering.

Een uitvaartverzekering vergelijken blijft belangrijk

Uit bovenstaande blijkt maar weer eens dat het belangrijk is ook de voorwaarden van een verzekering goed te bekijken en die te vergelijken met de voorwaarden van andere verzekeraars. Op UitvaartverzekeringExpert.nl kunt u de uitvaartverzekeringen vergelijken van de belangrijkste verzekeraars op dit gebied. U ziet dan overzichtelijk naast elkaar wat iedere verzekeraar te bieden heeft, zodat u eenvoudig tot de juiste keuze komt voor uw situatie.

Bron: Nu.nl