Lifetri

Lifetri

LifeTri Uitvaartverzekering
Premie op basis van lokale kosten
Kinderen tot 18 jaar gratis
Polis kosteloos aanpassen
Klantbeoordeling: 8,8 Lifetri Beoordeling
Maandbedrag
10,61
Verzekerd bedrag
€ 8.047,-
Sorry, niet via ons aan te vragen.
LifeTri Uitvaartverzekering8,8Nuvema Uitvaartverzekering332 beoordelingen
Maandbedrag
10,61
Verzekerd bedrag
€ 8.010,-
Kinderen tot 18 jaar gratis
Premie op basis van lokale kosten
Sorry, niet via ons aan te vragen.

De oorsprong van Lifetri ligt bij de Stichting Begrafenisfonds Groningen die in 1949 werd opgericht in Groningen. Negen jaar later werd deze stichting overgenomen door Nuvema. Nuvema verhuisde na verloop van tijd naar Baarn en ontwikkelde zich tot een grote, solide uitvaartverzekeraar. Aan het eind van 2018 werd Nuvema overgenomen door Lifetri Uitvaartverzekeringen en werd het hoofdkantoor gevestigd in Hilversum. Lifetri profileert zich als een uitvaartverzekeraar die uitvaartverzekeringen biedt die volledig zijn afgestemd op het leven en de persoonlijke situatie van de klant. Lifetri stelt dat er niet alleen wordt verzekerd op basis van risico’s, maar dat er verder wordt gekeken dan de financiële levenszorgen alleen.

Uitvaartverzekeraar zonder uitvaartverzorgingstak

Lifetri richt zich volledig op het verzekeren van de kosten van uw uitvaart en verzorgt zelf geen uitvaarten. De uitvaartverzekeringen zijn dan ook volledig gericht op het kostendekkend maken van uw uitvaart. Uw uitvaartwensen en de kosten van uw wensen staan bij het afsluiten van een uitvaartverzekering centraal. Hierdoor is de uitvaartverzekering niet alleen kostendekkend, maar betaalt u ook niet voor diensten of producten waar u geen gebruik van wenst te maken.

Welke verzekeringen zijn er?

Bij Lifetri kan uitsluitend gekozen worden voor een natura uitvaartverzekering. Dit betekent bij Lifetri dat u een bepaald bedrag verzekert dat uitsluitend aan uw uitvaart besteed kan worden. Na uw overlijden worden de rekeningen rechtstreeks door de uitvaartverzorger gedeclareerd bij Lifetri. De hoogte van het verzekerde bedrag is afhankelijk van uw persoonlijke uitvaartwensen. Lifetri bespreekt deze uitvaartwensen met u bij het afsluiten van de uitvaartverzekering zodat de kosten goed in kaart kunnen worden gebracht. U kunt de kosten van uw uitvaart ook zelf berekenen met de uitvaartcalculator.

Lokale prijsverschillen

In tegenstelling tot veel andere uitvaartverzekeraars houdt Lifetri rekening met lokale prijsverschillen. Wanneer u kijkt naar de grafrechten per gemeente, zult u zien dat deze landelijk duizenden euro’s kunnen verschillen. Door rekening te houden met lokale prijsverschillen weet u zeker dat de uitvaartverzekering uw volledige uitvaart zal vergoeden wanneer de tijd daar is. Op die manier komen uw nabestaanden niet voor vervelende financiële verrassingen te staan.

Maandpremie

De premie van uw uitvaartverzekering is afhankelijk van verschillende factoren. Ten eerste speelt uw leeftijd een grote rol. Hoe jonger u bent op het moment van afsluiten, des te lager is de maandpremie. Daarnaast speelt de hoogte van het verzekerde bedrag een rol. Hoe hoger dit bedrag, des te hoger de premie. Tot slot wil de uitvaartverzekeraar uw overlijdensrisico in beeld brengen met een gezondheidsverklaring. Een medische keuring kan deel uitmaken van het acceptatieproces. Aan de hand van uw gezondheidssituatie kan de verzekeraar een toeslag op de reguliere premie vragen.

Jaarlijkse herwaardering

De kosten van een uitvaart in Nederland stijgen jaarlijks. Lifetri controleert daarom periodiek of de door u afgesloten uitvaartverzekering nog toereikend is om de kosten van uw uitvaart te dekken. Zo weet u zeker dat uw uitvaartkosten ook in de toekomst volledig worden vergoed. Lifetri kan om deze reden de hoogte van uw verzekering en/of de maandpremie verhogen. Het is ook mogelijk om zelf kosteloos wijzigingen door te voeren wanneer uw persoonlijke situatie of uw uitvaartwensen veranderen.

Vrije keuze uitvaartverzorger

Lifetri organiseert zelf geen uitvaarten, dus u zit bij het afsluiten van een uitvaartverzekering van Lifetri niet vast aan een uitvaartverzorger die werkt voor deze organisatie. U hebt volledige vrijheid bij het kiezen van een uitvaartverzorger. Het is aan te raden de prijzen van verschillende uitvaartverzorgers met elkaar te vergelijken. De kosten van de uitvaartverzorger spelen een grote rol bij het bepalen van het totale kostenplaatje van uw uitvaart.

Kinderen gratis meeverzekeren

U kunt uw kinderen tot de 18e verjaardag gratis meeverzekeren op uw polis bij Lifetri. Uw kinderen zijn vanaf dat moment verzekerd onder dezelfde voorwaarden als de hoofdverzekerde. Voor het meeverzekeren van één of meerdere kinderen hoeft u geen extra premie te betalen. Vanaf het moment dat uw kinderen volwassen worden, sluit u een individuele polis af. Het is ook mogelijk om direct een individuele polis af te sluiten, maar dan betaalt u wel direct vanaf de ingangsdatum een maandelijkse premie.

Voordelen natura uitvaartverzekering Lifetri

Doordat de uitvaartverzorger de rekeningen direct bij de uitvaartverzekeraar declareert, worden uw nabestaanden veel zorgen uit handen genomen. Zij kunnen in alle rust samen met de lokale uitvaartverzorger uw persoonlijke uitvaart samenstellen. Het nadeel van deze verzekering kan zijn dat de kosten van uw uitvaartwensen hoger zijn dan het door u verzekerde bedrag. Door de werkwijze van Lifetri waarbij er veel aandacht is voor uw uitvaartwensen en deze jaarlijks worden herwaardeerd, is de kans op een onvolledige dekking echter zeer laag.

Contactgegevens Lifetri

035 – 548 08 08 (Ma t/m vr – 9:00 – 17:00)

info@lifetri.nl
Lifetri.nl

Olympia 1, 1213 NS Hilversum