Uitvaart in het weekend

Traditioneel vindt de uitvaart plaats op een doordeweekse dag. Steeds meer mensen geven vanuit praktische overwegingen echter de voorkeur aan een uitvaart in het weekend. Het is bij velen onduidelijk wat de regels zijn rondom het plannen van een uitvaart. Een begrafenis of crematie in het weekend wijkt qua organisatie niet veel af van een doordeweekse uitvaart, maar er kunnen wel extra kosten in rekening gebracht worden.

Waarom een uitvaart in weekend

Een uitvaart in het weekend kan vanwege verschillende redenen de voorkeur hebben boven een doordeweekse uitvaart. Zo hoeft men in de meeste gevallen geen vrij te vragen voor de uitvaart en zijn er meer mensen in de gelegenheid om te komen. Bovendien wonen mensen tegenwoordig meer verspreid over het land waardoor een uitvaart in het weekend logistiek wenselijk is. Tot slot zijn er in het weekend minder files die kunnen zorgen voor vertraging van de genodigden.

Wettelijke bepalingen rondom de uitvaart

Het is wettelijk bepaald dat de uitvaart na 36 uur en binnen zes werkdagen plaats moet vinden. De telling begint een dag na het overlijden en zaterdagen, zondagen en feestdagen tellen niet mee. Een uitvaart in het weekend valt dus altijd binnen de wettelijke gestelde termijn. Wanneer u de uitvaart binnen 36 uur of na zes werkdagen plaats wilt laten vinden, bent u echter genoodzaakt hiervoor toestemming te vragen aan de burgemeester en de officier van justitie. Indien u een gegronde reden heeft, zal er in de meeste gevallen toestemming worden gegeven.

Uitvaart op de zondag of op een feestdag

Een uitvaart op de zaterdag wordt steeds gebruikelijker. U kunt dan ook bij diverse begraafplaatsen in Nederland terecht. Informeer bij het crematorium of de begraafplaats in uw gemeente naar de mogelijkheden. Het komt zelden voor dat een uitvaart plaatsvindt op een zondag of een feestdag. Slechts een handjevol begraafplaatsen en crematoria biedt deze mogelijkheid. Indien u toch een uitvaart wenst op een zon- of feestdag is de kans groot dat de uitvaart op een relatief grote afstand van uw woonplaats plaats zal moeten vinden.

Extra kosten

Begrafenisondernemers, begraafplaatsen en crematoria hanteren een standaardbedrag tijdens reguliere werktijden. Wanneer u de uitvaart in het weekend plaats wilt laten vinden, wordt er een toeslag gerekend bovenop de standaardprijs. Een uitvaart in het weekend kan al snel 500 euro duurder uitvallen. Het is daarom aan te raden bij leven na te gaan welke voorwaarden uw uitvaartverzekeraar hanteert en welke kosten vergoed worden. Zo komen nabestaanden niet voor onverwachte kosten te staan bij een uitvaart in het weekend.

Uitvaartbranche steeds flexibeler

Naar verwachting zal de uitvaartbranche zich in de toekomst steeds meer aanpassen aan onze 24-uurseconomie. Het zal dus steeds makkelijker worden om een uitvaart in het weekend en in de toekomst wellicht ook in de avond, op zondag en op feestdagen te organiseren. Wanneer de reguliere werktijden zich steeds verder uitbreiden, zal dit ook van invloed zijn op de (extra) kosten van een uitvaart. Bij het kiezen van een uitvaartverzekering is het verstandig rekening te houden met deze veranderingen in de toekomst.