Tijd tussen overlijden en de uitvaart

Wie wordt geconfronteerd met het overlijden van een dierbare, moet op korte termijn allerlei zaken regelen. Eén van de belangrijkste taken is het organiseren van de uitvaart. Het is wettelijk bepaald hoeveel tijd er staat voor het regelen van de uitvaart.

Uitvaart binnen zes werkdagen

De tijd tussen een overlijden en de uitvaart is in Nederland wettelijk bepaald. De Wet op de lijkbezorging (Wlb) stelt dat de uitvaart uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaats moet vinden. Er wordt hierbij gerekend met werkdagen: feestdagen en het weekend vallen buiten de bepaling. Ook de dag van overlijden zelf wordt niet meegerekend. Eerder begraven of cremeren mag wel, met een wachttijd van 36 uur na overlijden. Op die manier kunnen mensen die een verdachte dood zijn gestorven niet worden gecremeerd of begraven voordat de politie een strafrechtelijk onderzoek in kan stellen.

Uitvaart uitstellen

In sommige gevallen kunnen nabestaanden het wenselijk vinden een uitvaart uit te stellen. Er kan bijvoorbeeld familie in het buitenland wonen die anders de uitvaart zou missen. Het is niet toegestaan om zelf de uitvaart uit te stellen, u dient hiervoor toestemming aan de vragen bij de burgemeester van de betreffende gemeente. In de meeste gevallen zal een burgemeester een verzoek niet weigeren, mits de reden gegrond is.

Uitvaart vervroegen

Soms willen nabestaanden de uitvaart graag binnen 36 uur plaats laten vinden. Dit is meestal om religieuze redenen. Vanuit de Wlb is een uitvaart binnen 36 uur niet toegestaan, maar het is mogelijk hiervan af te wijken. In dat geval moet er toestemming gevraagd worden aan de burgemeester en de officier van justitie. De wet is namelijk zo opgesteld dat een strafrechtelijk onderzoek tot de mogelijkheden behoort, alleen de officier van justitie kan besluiten hiervan af te wijken. Wanneer er sprake is van een overlijden onder (mogelijk) verdachte omstandigheden, zal er vanzelfsprekend geen toestemming gegeven worden.

Uitvaart in het weekend

Traditioneel vindt een uitvaart op een doordeweekse dag plaats. Het komt echter steeds vaker voor dat iemand in het weekend begraven of gecremeerd wordt. Het is niet vanzelfsprekend dat je vrij kunt krijgen voor de uitvaart van een dierbare, dat is afhankelijk van je relatie met diegene. Door de uitvaart in het weekend te plannen, wordt daarom een grote groep mensen in de gelegenheid gesteld deze bij te wonen. Een uitvaart op zaterdag behoort daarom in steeds meer gemeenten tot de mogelijkheden. Een uitvaart op de zondag of op een feestdag komt zelden voor. Het brengt echter wel extra kosten met zich mee wanneer men kiest voor een uitvaart in het weekend en dus buiten de reguliere tijden.

Wanneer vindt de uitvaart plaats?

Als nabestaande heb je dus enige vrijheid in het bepalen van de datum van de uitvaart. Zolang deze binnen de wettelijke termijn van 36 uur tot zes werkdagen na het overlijden valt, is er veel mogelijk. Niet alleen de eigen wensen spelen echter een rol, ook de beschikbaarheid van de locatie en de begrafenisondernemer zijn belangrijke factoren voor het bepalen van de datum en de tijd. In de meeste gevallen is hier echter eenvoudig overeenstemming over te bereiken.