Rouwstoet

Een rouwstoet is een rij van auto’s welke bestaat uit de rouwauto en volgauto’s. De rouwwagens kunnen traditioneel zwart zijn, maar het kunnen ook eigen auto’s zijn van de nabestaanden van de overledene. Meestal plaatst de uitvaartbegeleider officiële vlaggen aan de linker- en rechterkant van de volgauto’s. Zo is het voor andere weggebruikers duidelijker dat de auto’s tot een rouwstoet behoren.
moet gaan.

Als de rouwstoet vertrekt naar de begraafplaats of het crematorium of als deze daar arriveert, loopt de uitvaartleider voorop. Dit is vooral een ceremoniële taak, waarmee een eerbetoon wordt gegeven aan de overledene. Het voorlopen symboliseert de overgang van stilte naar beweging, zoals het ook bij het leven is dat weer door gaat. Het voorlopen geeft nabestaanden even de ruimte om te wennen aan de overgang.

Rouwstoet

Beeld: ANP / rd.nl

Rouwstoet doorkruisen is verboden

Voor andere weggebruikers is het wettelijk verboden om een rouwstoet te doorkruisen. Op een gelijkwaardige kruising moet u als weggebruiker voorrang verlenen aan de volgauto’s van de rouwstoet. Dit is ook zo als de auto’s van links komen of afslaan. Deze verkeersregel geldt voor gelijkwaardige kruisingen. De regeling geldt niet voor kruisingen met voorrangsborden, haaientanden en verkeerslichten.

De lijkwagen en de volgauto’s moeten stoppen voor een rood verkeerslicht. Ook moeten ze voorrang geven aan het verkeer op een rotonde of op een voorrangsweg. Voetgangers of bestuurders van een gehandicaptenvoertijd moeten een naderende rouwstoet op het zebrapad voorrang verlenen.

De verkeersregels gelden alleen als alle voertuigen van de rouwstoet zijn voorzien van de officiële vlaggen. Dit geldt zowel voor de lijkwagen als de (particuliere) volgauto’s. Als een weggebruiker een rouwstoet toch doorkruist, krijgt deze een boete van 90 euro of meer.