Repatriëring

Het verstandig om te controleren of uw uitvaartverzekering een werelddekking heeft of dat uw reisverzekering een repatriëring dekt. De betekenis van repatriëring is ‘terugkeer naar het land van herkomst’. Hierbij wordt een overledene terug vervoerd naar het vaderland, zoals Nederland.

De kosten voor repatriëring zijn erg hoog. Het is dan ook zinvol om na te gaan of u een goed dekking heeft. Als u geen uitvaartverzekering met werelddekking of een reisverzekering hebt, moeten uw nabestaanden de repatriëring betalen.

De polisvoorwaarden bekijken

Als uw dierbare tijdens een vakantie in het buitenland overlijdt, wilt u natuurlijk dat het stoffelijk overschot snel naar Nederland wordt vervoerd. Aangezien niet iedere uitvaartverzekeraar een werelddekking aanbiedt, is het verstandig om uw polisvoorwaarden te bekijken voordat u op reis gaat. Hierin leest u welke dekking de verzekeraar biedt.

Repatriëring - rouwauto

Geen uitvaartverzekering of een verzekering zonder werelddekking?

Heeft u geen uitvaartverzekering? Of heeft u een verzekering zonder werelddekking? En gaat u regelmatig op vakantie naar het buitenland? Dan kan het verstandig zijn om een uitvaartverzekering met werelddekking af te sluiten. U kunt uw uitvaartverzekering zonder werelddekking ook aanhouden en een extra reisverzekering afsluiten.

Contact opnemen met de uitvaartverzekeraar

Als het noodlot toeslaat en uw dierbare in het buitenland is overleden, is het van belang dat u snel contact opneemt met de uitvaartverzekeraar of met de reisverzekeraar. Als de overledene een uitvaartverzekering met werelddekking heeft, wordt de repatriëring door de verzekeraar vergoed. Wanneer de overledene naast een uitvaartverzekering ook een reisverzekering heeft, wordt de repatriëring door de reisverzekeraar betaald.

Repatriëring per auto of per vliegtuig

Is uw dierbare overleden in een land dat op 1500 kilometer afstand van Nederland ligt? Dan wordt het lichaam per auto naar Nederland vervoerd. Wanneer het om een grotere afstand gaat, wordt de repatriëring met het vliegtuig uitgevoerd. Een overledene mag binnen de Europese Unie, uitgezonderd de Benelux, alleen vervoerd worden met een internationale lijkenpas. Als nabestaande mag u uw overleden dierbare niet zelf naar Nederland vervoeren. Dit mag alleen gedaan worden door een uitvaartondernemer en met een officiële rouwauto.