Overlijden in het buitenland

Dagelijks overlijden er Nederlanders die op vakantie zijn in het buitenland. Ook tijdens een lang verblijf of een vakantie, kan het noodlot bij u toeslaan. Uw naaste kan overlijden. Als de overledene over een uitvaartverzekering beschikt, regelt de verzekeraar diverse zaken, zoals de repatriëring naar Nederland.

Uitvaart in Nederland of het buitenland?

Als uw naaste in het buitenland overlijdt, moet er een keuze worden gemaakt tussen een uitvaart in Nederland of een uitvaart in het land waar uw dierbare is overleden. De meeste nabestaanden willen het lichaam repatriëren voor een begrafenis of crematie in Nederland. Nederlanders die in het buitenland wonen, willen soms graag begraven of gecremeerd worden in dat land. De uitvaartwensen van een overledene staan beschreven in de polis van de uitvaartverzekering. De verzekeraar is hier dus van op de hoogte.

Wat te doen bij overlijden in het buitenland

Het overlijden registreren

U dient het overlijden van uw dierbare bij de lokale autoriteiten te registreren in het land waar u op vakantie bent, dit kan bijvoorbeeld bij het gemeentehuis. Vervolgens krijgt u dan een overlijdensakte en een laissez-passer. Deze twee documenten heeft u nodig voor de repatriëring naar Nederland.

Als u geen laissez-passer krijgt van de lokale autoriteiten dan kan de Nederlandse ambassade of het consulaat voor u bemiddelen. Hiervoor heeft u de volgende documenten nodig: een uittreksel uit het overlijdensregister, een doktersverklaring en een verklaring dat de voorbereidingen voor de repatriëring volgens de richtlijnen worden uitgevoerd. Deze verklaring krijgt u van de overheidsinstantie of de begrafenisondernemer.

Het vervoer naar Nederland

Beschikt de overledene over een reisverzekering en een uitvaartverzekering? Dan zorgt de alarmcentrale ervoor dat het stoffelijk overschot naar Nederland wordt vervoerd. Deze kosten worden gedekt door de reisverzekering. Als de overledene niet over een reisverzekering beschikt dan betalen de nabestaanden de kosten voor de repatriëring naar Nederland. Wanneer de nabestaanden deze kosten niet kunnen of willen betalen dan wordt de overledene in het buitenland begraven of gecremeerd. De uitvaart wordt dan betaald door de lokale autoriteiten.