Katholieke uitvaart

Een katholieke uitvaart vindt altijd plaats in de kerk. Dat is de plek waar de nabestaanden afscheid nemen van de overledene. De uitvaart wordt voorgeleid door een pastoor of een diaken. Er wordt gebeden en gezongen. Ook nabestaanden leveren een bijdrage. Ze halen herinneringen op, dragen gedichten voor of draaien een lied ter herinnering aan de overleden dierbare.

Katholieken geloven dat er na het aardse leven een leven volgt in het hiernamaals. De ziel van de overledene keert terug naar God in de hemel. Katholieken mogen zowel begraven als gecremeerd worden.

De uitvaartmis

Het lichaam van de overledene wordt meestal in het uitvaartcentrum opgebaard. U krijgt per post een uitnodiging voor de uitvaartmis in de kerk. Bij aanvang krijgen de gasten een programmaboekje over het verloop van de mis. Tijdens de uitvaartdienst leest de pastoor Bijbelteksten voor en wordt er gebeden en gezongen door vrienden en familie. Zo wordt er gebeden dat de overleden dierbare tot het hiernamaals wordt toegelaten.

Katholieke uitvaart

Het licht van God

Naast de grafkist worden brandende kaarsen gezet. Deze kaarsen staan symbool voor het vertrouwen dat de nabestaanden hebben in God en dat het lichaam in het ‘licht van God’ wordt opgenomen. Tijdens de uitvaartmis kunnen de aanwezigen ter communie gaan. Gedurende dit ritueel deelt de pastoor hosties uit. Een hostie is het symbool voor het lichaam van Jezus Christus. Enkel mensen die gedoopt zijn, mogen ter communie gaan.

De absoute

De uitvaartmis wordt beëindigd met de absoute. Tijdens dit ritueel wordt de kist besprenkeld met wijwater en bewierookt door de pastoor. De absoute is bedoeld om het lichaam te ‘bevrijden ‘en ‘los te maken’ van het aardse. Het ritueel wordt uitgevoerd als laatste eer aan het lichaam van de overleden persoon. Na de absoute worden de genodigden door de uitvaartverzorger naar de begraafplaats of het crematorium begeleid.

Bedevaartsplaats Lourdes

Veel katholieken willen een keer in hun leven naar een bedevaartsplaats, zoals Lourdes in Zuid-Frankrijk. Katholieken gaan naar Lourdes om dichter bij Jezus te komen en Maria te eren. Bovendien hopen velen op genezing. Dit kan een lichamelijke genezing zijn, maar ook een emotionele of spirituele verdieping. Lourdes is een belangrijke bedevaartsplaats, omdat Bernadette Soubirous daar in 1858, op veertienjarige leeftijd, verschillende verschijningen heeft gezien. Deze verschijningen werden door de belangrijkste hoogwaardigheidsbekleders beschouwd als verschijningen van de Heilige Maagd Maria. Het hele jaar door, maar voornamelijk vanaf maart tot oktober, komen katholieken naar Lourdes om er te bidden en het bronwater van de grot te drinken. Aan dit bronwater worden heilzame kwaliteiten toegekend.