Joodse uitvaart

Een joodse uitvaart bestaat uit een aantal vaste rituelen en regels. Zo begraven Joden de overleden dierbare zo snel mogelijk en is de uitvaart sober. In de Joodse gemeenschap wordt familie van een overleden persoon vrijgesteld van religieuze verplichtingen, omdat zij bezig zijn met het verdriet. De totale rouwperiode duurt meestal een jaar.

Periode van rouw en verdriet

Als een dierbare is overleden, begint voor de nabestaanden de Aninoet. Deze periode van rouw en verdriet is vrij kort, omdat joden een overledene snel begraven. Het liefst binnen 24 uur. In Nederland is dit echter niet mogelijk. Volgens de wet mag iemand pas minimaal 36 uur na overlijden worden begraven. Op een joodse uitvaart mogen de nabestaanden wel verdriet tonen, maar dit moet altijd beheerst.

Joodse uitvaart

Rituele reiniging

Het lichaam van een overleden persoon wordt gezien als ‘onrein’. Dit betekent niet dat het lichaam ‘vies’ is, maar de overledene moet ritueel gereinigd worden om rein voor het oog van God te verschijnen. De rituele wassing wordt uitgevoerd door een persoon van hetzelfde geslacht. Het lichaam van een overleden vrouw wordt dus door een vrouw gewassen en dat van een man door een man. Tijdens de wassing wordt er water over het lichaam gegoten, terwijl het lichaam nog in lakens is gehuld. Gedurende dit ritueel wordt er een Bijbeltekst voorgelezen. Na het wassen, wordt de overleden persoon aangekleed met witte katoenen kleding en wordt hij of zij in een eenvoudige, onbewerkte grafkist gelegd. Een overleden man krijgt een gebedsmantel om, waarbij de gebedskwasten van de mantel worden verwijderd.

Aarde uit Israël

Voor de joden is Israël het beloofde band. Als symbool voor de verbondenheid met dit land wordt er wat aarde uit Israël over de overledene uitgestrooid of in een speciaal zakje onder het hoofd geplaatst.