Islamitische uitvaart

Een islamitische uitvaart kent vele rituelen. Zo worden moslims altijd begraven en nooit gecremeerd. Nederland telt zo’n 1 miljoen moslims. Tot een aantal jaren geleden werden veel moslims in het land van herkomst begraven. Echter, nu kiezen moslims er steeds vaker voor om de uitvaart in Nederland te laten organiseren.

Moslims worden nooit gecremeerd, maar altijd begraven met het hoofd richting Mekka. De eeuwige grafrust is een belangrijke traditie bij een islamitische uitvaart. Om deze reden kiezen veel moslims van de oudere generatie er vaak voor om in hun geboorteland te worden begraven. Ze zijn er dan zeker van dat hun graf nooit zal worden geruimd.

Islamitische uitvaart

Ritueel wassen en verzorgen

Als iemand is overleden, wordt het lichaam ritueel gewassen. Tijdens deze rituele wassing wordt het lichaam van de overledene drie keer gewassen door familieleden en vrienden. Dit gebeurt meestal in het uitvaartcentrum. Een overleden man wordt ritueel gewassen door mannen en een overleden vrouw door vrouwen. Alleen als het gaat om een echtpaar mag de man of vrouw zijn of haar overleden partner wassen. Een overleden kind tot zeven jaar mag zowel door mannen als vrouwen gewassen worden. Tijdens het wassen wordt er veelvuldig gebruikgemaakt van zeep en parfum. Hierna wordt de overledene in een kafan, oftewel een dodenkleed, gewikkeld.

Het dodengebed

Na het wassen wordt het dodengebed uitgesproken door een Imam of een zoon van de overleden persoon. Voluit heet dit gebed ‘Salat-ul-Djanazah’, wat het ‘gebed van de overledene’ betekent. Meestal wordt er door veel mensen voor de overledene gebeden. Wel is het gebed enkel bedoeld vóór en door moslims. Het gebed wordt beëindigd met een vredesgroet: ‘Vrede zij met u en de Barmhartigheid en de Genade van God’.

Zo snel mogelijk begraven

In de islam is het gebruikelijk om een overleden dierbare zo snel mogelijk – en zonder kist – te begraven. De reden dat iemand zo snel mogelijk moet worden begraven, is omdat een overleden persoon lijdt zolang deze tussen de levenden is. In Nederland schrijft de wet voor dat iemand minimaal 36 uur na overlijden mag worden begraven.

Pelgrimstocht naar Mekka

Een van de vijf zuilen van de islam is de hadj, oftewel de pelgrimstocht naar Mekka. Deze tocht is verplicht voor volwassen moslims die gezond zijn en over voldoende geld beschikken. Het is dus geen verplichting voor moslims die ziek zijn of niet genoeg geld hebben. Iemand die zelf al de hadj heeft verricht, kan in naam van iemand anders gaan die daar niet toe in staat is. Dit kan ook namens een overleden moslim. Jaarlijks reizen miljoenen pelgrims af naar Mekka. Hiermee treden ze in de voetsporen van profeten, zoals de profeet Mohammed. In het jaar 632 hield hij in Mekka zijn afscheidsbedevaart. De pelgrimstocht is voor moslims een manier om dichter bij God te komen en om hun ziel te reinigen.