Religie en uitvaart tradities

Hoe men omgaat met de dood is sterk verbonden met de religie die men aanhangt. Een religie is immers van invloed op de manier waarop men tegen het leven en de dood aankijkt. Zo is een religie ook leidend bij het vormgeven van de uitvaart. Een moslim zal bijvoorbeeld een overledene nooit cremeren, omdat moslims geloven in een letterlijke wederopstanding uit de dood op de dag des oordeels. Een crematie zou een wederopstanding onmogelijk maken.

Ontkerkelijking leidt tot nieuwe rituelen

Tot aan het einde van de vorige eeuw werden in Nederland overledenen begraven volgens de christelijke traditie. Een katholieke of een protestantse begrafenis behoorde lange tijd tot de enige opties. Ook de keuze voor een crematie was niet vanzelfsprekend, oude christelijke tradities geloofden immers dat een crematie de wederopstanding in de weg stond. Met de ontkerkelijking kiezen steeds meer mensen voor een humanistische uitvaart waarbij de mens en het leven centraal staan. Christelijke tradities en rouwrituelen maken daarbij steeds vaker plaats voor seculiere uitvaartrituelen.

Nieuwe uitvaarttradities in Nederland

Niet alleen de ontkerkelijking zorgde voor nieuwe uitvaartrituelen in Nederland, ook de komst van migrantengemeenschappen brachten nieuwe religies en daarmee nieuwe tradities mee. Zo is er in Nederland ook de mogelijkheid om een boeddhistische, hindoeïstische en islamitische uitvaart te organiseren. Uitvaartverzekeraars bieden verzekeringen aan waarmee zowel christelijke uitvaarten als uitvaarten met een andere religieuze signatuur kunnen worden bekostigd.

Boeddhistische uitvaart

Boeddhistische uitvaart

Boeddhisten zien het leven als lijden en de dood als verlossing. Wie sterft reïncarneert in een nieuw lichaam. De ultieme verlossing volgt na het bereiken van nirwana, dan keert men terug naar de bron.

 • Boeddhisten cremeren hun overledenen
 • Afscheidsceremonie met rituelen, offers en mantra’s
 • Een boeddhistisch spiritueel leider gaat voor in de ceremonie
Islamitische uitvaart

Islamitische uitvaart

De jongste generatie moslims in Nederland kiest er steeds vaker voor om in Nederland begraven te worden. Het aantal islamitische begraafplaatsen in Nederland waar moslims hun overledenen volgens de islamitische traditie kunnen begraven neemt toe.

 • Moslims begraven hun overledenen
 • Rituele wassing
 • Eeuwige grafrust
Hindoeïstische uitvaart

Hindoeïstische uitvaart

Een hindoe gelooft dat men leeft om diverse lessen te leren. Na de dood reïncarneert de ziel in een menselijk of dierlijk lichaam. Als alle lessen geleerd zijn, wordt men één met het goddelijke: Brahman.

 • Hindoes cremeren hun overledenen
 • Naaste familie ontsteekt zelf het vuur
 • De pandit verzorgt de afscheidsceremonie
Joodse uitvaart

Joodse uitvaart

Het Jodendom staat aan de oorsprong van het christendom en de Islam, er bestaan verschillende overeenkomsten tussen de wereldreligies. Zo geloven Joden in een letterlijke wederopstanding van het lichaam op de dag des oordeels.

 • Joden begraven hun overledenen
 • Rituele wassing
 • Een joodse uitvaart is sober en ingetogen
Katholieke uitvaart

Katholieke uitvaart

Katholieken nemen afscheid van hun overledenen tijdens een uitvaartmis in de kerk. In de uitvaartmis staan traditionele rituelen centraal. Er wordt gebeden voor het zielenheil van de overledene zodat deze door God in de hemel wordt opgenomen.

 • Traditioneel kiezen katholieken voor een begrafenis
 • Een pastoor gaat voor in de uitvaartmis
 • Bidden voor zielenheil overledene
Protestantse uitvaart

Protestantse uitvaart

Een protestantse uitvaart vond traditioneel niet plaats in de kerk, maar in een aula. Tegenwoordig is een uitvaartdienst in de kerk wel mogelijk. De uitvaartdienst is in de meeste gevallen sober; gebeden, liederen en Bijbelteksten staan centraal.

 • Protestanten kiezen traditioneel voor een begrafenis
 • De protestantse uitvaart is sober
 • Het Woord staat centraal