Testament

Als u overlijdt en niets hebt geregeld, wordt er wettelijk bepaalt wie uw erfgenamen zijn. Ook bepaalt de wet hoeveel iedere erfgenaam erft. Veel mensen willen liever zelf beslissen wie hun vermogen en bezittingen erft. Om deze reden stellen ze dan ook een testament op.

Een testament is een akte die door de notaris is opgesteld. In deze akte geeft iemand aan wat er met zijn of haar bezittingen en vermogen gebeurt als hij of zij overlijdt. Door een testament op te stellen, bepaalt u dus zelf wat er met uw vermogen en bezittingen gebeurt na uw overlijden.

Testament

Testament laten opmaken door de notaris

Iedere persoon met zonder verstandelijke beperking kan een testament laten opmaken door een notaris. Dit kan vanaf het moment dat iemand 16 jaar is. Een testament is alleen rechtsgeldig als het door een notaris is opgemaakt.

Wilt u een testament laten opstellen door een notaris? Dan krijgt u, nadat u het document hebt ondertekend, een kopie mee van het testament. Het originele document wordt altijd door de notaris zelf bewaard.