Stappenplan erfenis nalaten

Naast het afsluiten van een uitvaartverzekering, is het belangrijk om na te denken over uw bezittingen en wat ermee gebeurt als u overlijdt. Uw wensen hierover kunt u vastleggen in een testament. Dit is een officieel document waarin staat vermeld naar wie uw bezittingen gaan als u overlijdt.

Het opmaken van een testament is niet verplicht, maar het is wel slim om het te doen. U bepaalt dan zelf naar wie of waar uw bezittingen gaan nadat u bent overleden. Dit is vooral zinvol als u bepaalde familieleden of vrienden iets meer wilt nalaten of als u een deel van uw bezittingen aan een goed doel wilt schenken.

Wanneer u geen kinderen, partner of naaste familie heeft, dan is het opstellen van een testament heel belangrijk. U voorkomt dan dat al uw bezittingen naar de staat gaan.

Stappenplan erfenis nalaten

Stappenplan voor het opmaken van een testament

Het opmaken van een testament is niet gemakkelijk. Met het onderstaande stappenplan wordt het iets eenvoudiger. Het plan helpt u om een passend testament op te maken. Zo voorkomt u dat er na uw overlijden vervelende situaties ontstaan. Eventueel kunt u een vertrouwenspersoon of een familielid inschakelen om u te helpen bij het opmaken van uw testament.

Stap één: uw bezittingen in kaart brengen

Stel een volledig overzicht op van uw bezittingen, waaronder:

 • Geld op uw bankrekening(en)
 • Contanten
 • Spaartegoeden
 • Aandelen- en effectenrekeningen
 • Vervoersmiddelen
 • Woningen en grondbezit
 • Waardevolle kunst
 • Waardevol antiek
 • Juwelen
 • Andere kostbare bezittingen
 • Dieren
 • Emotionele bezittingen

Stap twee: bepaal aan wie u uw bezittingen nalaat

U kunt uw bezittingen nalaten aan familieleden, vrienden, een goed doel of een vereniging. Zorg dat u alle nabestaanden aan wie u bezittingen wilt nalaten, noemt bij de volledige naam, het adres, de geboortedatum en de geboorteplaats.

Stap drie: nadenken over een uitsluitingsclausule

Wilt u dat uw kinderen bezittingen erven? Maar wilt u niet dat de erfenis in gemeenschap van goederen valt met de (toekomstige) partner van uw kind(eren)? Dan kunt u dit regelen door een uitsluitingsclausule in uw testament op te nemen.

Stap vier: noteren aan wie u wat nalaat

Noteer per persoon, goede doel of vereniging aan wie u welke bezitting(en) nalaat. Het is ook mogelijk om een geldbedrag of bepaalde bezittingen een bestemming te geven, bijvoorbeeld voor het betalen van de studiekosten voor uw kind(eren).

Stap vijf: Nadenken over overige zaken

Vermeld in het testament ook wat er met uw andere zaken gebeurt als u bent overleden en wie deze zaken kan regelen. Voorbeelden hiervan zijn lidmaatschappen en abonnementen.

Stap zes: uw uitvaartwensen bepalen

Leg uw uitvaartwensen vast. Dit is prettig voor uw nabestaanden, want zo kunnen ze aan uw uitvaartwensen voldoen. Om ervoor te zorgen dat uw uitvaartwensen worden uitgevoerd, is het verstandig om een uitvaartverzekering af te sluiten.

Stap zeven: een executeur testamentair aanwijzen

Wijs een persoon aan die uw nalatenschap regelt. Dit kan een familielid of uw partner zijn, maar u kunt ook een notaris aanwijzen.

Stap acht: Ga naar de notaris

Heeft u een overzicht gemaakt? Ga dan met deze gegevens naar de notaris. Deze helpt u bij de laatste details.

Geld nalaten aan een goed doel

Wilt u één of meerdere goede doelen als erfgenaam aanwijzen? Dan moet u dit in uw testament vermelden. Onder een goed doel wordt een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verstaan. Voorbeelden van goede doelen zijn Amnesty International, KFW Kankerbestrijding, Liliane Fonds, Nederlandse Hartstichting, Reumafonds, Vluchtelingenwerk Nederland en het Wereld Natuur Fonds.

Geen testament

Wanneer u geen testament heeft opgesteld en overlijdt, dan bepaalt de wet welke bezittingen uw erfgenamen krijgen.