Wat doet een schouwarts?

Een schouwarts stelt vast of een persoon is overleden. Ook onderzoekt de schouwarts of er sprake is van een natuurlijke of niet-natuurlijke dood. Dit onderzoek wordt lijkschouwing genoemd. Als de arts twijfels heeft over de doodsoorzaak, moeten er diverse stappen worden genomen om deze te onderzoeken.

Degene die de overleden persoon heeft gevonden, moet de schouwarts inschakelen. Dit is meestal de behandelend arts of de huisarts. Als de huisarts of de behandelend arts niet beschikbaar is voor de lijkschouwing, moet een andere arts deze uitvoeren.

Schouwarts

Hoe verloopt een lijkschouwing?

Voordat de schouwarts met de lijkschouwing begint, moet deze eerst vaststellen dat iemand is overleden. Hierna vindt de lijkschouwing plaats. Doorgaans wordt deze uitgevoerd volgens de onderstaande stappen:

  • De manier van overlijden onderzoeken. Er wordt onderzocht of het gaat om een natuurlijke of niet-natuurlijke doodsoorzaak.
  • Als iemand een natuurlijke dood is gestorven, vult de schouwarts de overlijdensverklaring in. De lijkschouwing kan dan verder worden vervolgd.
  • Tijdens de lijkschouwing wordt de doodsoorzaak onderzoek. Zo onderzoekt de arts of iemand bijvoorbeeld is overleden aan een hersenbloeding of een hartstilstand.
  • Als het duidelijk is wat de doodsoorzaak is, wordt de lijkschouwing afgerond.

Wat als het om een niet-natuurlijke dood gaat?

Als de arts twijfelt of het om een natuurlijke dood gaat, onderneemt hij of zij een aantal vervolgstappen:

  • Het lichaam van de overledene wordt ‘in beslag genomen’. Dit betekent dat er niets aan de locatie en het lichaam mag worden veranderd. Op deze manier wordt het risico verkleind dat sporen van een behandelfout, ongeval of misdrijf verwijderd worden.
  • Nadat het lichaam in beslag is genomen, wordt de doodsoorzaak uitgebreid onderzocht. Dit wordt onder meer gedaan door de gemeentelijke lijkschouwer en doorgaans ook forensische opsporingsambtenaren.
  • Tijdens het uitgebreide onderzoek verzamelen de onderzoekers bewijsmateriaal. Eventueel kan er worden besloten om een autopsie op het lichaam uit te voeren.
  • De volgende stap die wordt genomen, is het inlichten van de officier van Justitie. Ook wordt er bepaald of een verder onderzoek nodig is en of er rechterlijke stappen worden gezet.

Lijkschouwing bij euthanasie

Als iemand overlijdt door euthanasie gaat het om een niet-natuurlijke dood. De schouwarts moet dan altijd een onderzoek uitvoeren. Hierbij wordt vooral onderzocht of de procedure volgens de regels is uitgevoerd. Als het onderzoek is afgerond, wordt het lichaam van de overledene vrijgegeven. De overleden dierbare kan dan worden opgebaard en de uitvaart kan worden geregeld.

In de meeste gevallen wordt de schouwarts al eerder door de huisarts ingelicht over de euthanasie. De schouwarts is er dan van op de hoogte dat de euthanasie plaatsvindt en kan dan snel op de locatie zijn om de lijkschouwing uit te voeren. Het lichaam kan dan snel worden vrijgegeven.

Lijkschouwing bij een minderjarige persoon

Als een persoon die minderjarig was, is overleden, moet de schouwarts altijd eerst contact opnemen met de gemeentelijke lijkschouwer om te bevestigen of er sprake is van een natuurlijke dood. Pas als de gemeentelijke lijkschouwer dit heeft bevestigd mag er een overlijdensverklaring worden afgegeven en kan het lichaam worden opgebaard.