Euthanasieverklaring

In een euthanasieverklaring heeft u uw wensen voor levenseinde vastgelegd. Het is een officiële verklaring waarin staat wanneer een arts tot levensbeëindiging mag overgaan. Het is belangrijk dat u in de euthanasieverklaring vermeldt onder welke omstandigheden u een levensbeëindiging wenst en bij welke omstandigheden u geen levensverlengende middelen wenst.

Euthanasieverklaring opstellen

Als u een euthanasieverklaring wilt opstellen, is het verstandig om dit te laten weten aan uw dierbaren. Er wordt pas toestemming gegeven voor een euthanasieverzoek als er sprake is van uitzichtloos en ondragelijk lijden. Het is belangrijk dat u in de euthanasieverklaring de volgende zaken goed aangeeft:

  • Onder welke lichamelijke en/of geestelijke dit omstandigheden u een levensbeëindiging wilt. Dit doet u door aan te geven wat u ziet als ondragelijk en uitzichtloos lijden.
  • Bij welke lichamelijke en/of geestelijke omstandigheden u geen levensverlengende middelen wenst te krijgen. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u dit niet wilt als u in coma bent of alzheimer hebt.
Euthanasieverklaring

Geen schriftelijk euthanasieverzoek

Als er geen schriftelijk euthanasieverzoek aanwezig is, mag de arts geen euthanasie uitvoeren. Dit mag hij alleen als u zelf nog goed kunt aangeven dat u euthanasie wenst en dus wilsbekwaam bent.

Wilsverklaring en euthanasieverklaring

De meeste mensen die een euthanasieverklaring opstellen, schrijven meestal ook een wilsverklaring. In deze verklaring kunt u diverse wensen vermelden die in verband staan met euthanasie:

  • Verklaring niet-reanimeren
  • Verbod op medische behandeling: in dit document staat vermeld onder welke omstandigheden u geen medische behandeling wenst, bijvoorbeeld als u in coma raakt of dement wordt.
  • De vertegenwoordiger: op dit formulier staat vermeld welke persoon uw wettelijke vertegenwoordiger is wanneer u zelf geen beslissingen kunt nemen over een medische behandeling. Uw vertegenwoordiger kan dan een beslissing voor u nemen.

Zelf een wilsverklaring maken

U kunt zelf een wilsverklaring maken. Dat mag in uw eigen woorden.  Zorg dat uw naam, handtekening en datum eronder staan.

Eventueel kunt u ook een standaardwilsverklaring gebruiken:

Als u niet gereanimeerd wilt worden als u een hartstilstand krijgt:

Ook als u een euthanasieverzoek wilt vastleggen, mag dat in uw eigen woorden.