Erfrecht

Het erfrecht bepaalt wat er gebeurt met de bezittingen en de schulden van een overledene, oftewel de erfenis. U kunt op twee manieren als erfgenaam worden aangewezen. Als er geen testament is kan dit volgens het wettelijk erfrecht. Als er wel een testament is, wordt u aangewezen tot erfgenaam.

Wettelijk erfrecht

Als er geen testament is dan bepaalt het erfrecht wie de erfgenamen van de overledene zijn en hoeveel zij erven. In het Burgerlijk Wetboek staan de regels van het erfrecht beschreven. Het erfrecht bepaalt dat alleen de partner en de bloedverwanten erven. Volgens de wettelijke verdeling gaat de erfenis altijd naar de langstlevende echtgenoot of de geregistreerde partner. Kinderen kunnen hun deel van de erfenis niet direct opeisen. Eerst krijgen ze een geldvordering, ter grootte van het erfdeel. Ze krijgen dit bedrag pas als beide ouders zijn overleden.

Het erfrecht verdeelt de erfgenamen in 4 groepen:

  1. echtgenoot, geregistreerde partner en eigen kinderen (geen pleeg— of stiefkind)
    Als uw kinderen niet meer leven: uw kleinkinderen.
  2. ouders, broers en zussen
    Als uw broers en zussen niet meer leven: hun kinderen.
  3. grootouders
  4. overgrootouders

Erfgenamen bij testament bepaald

De erflater kan ook een testament opstellen en erfgenamen aanwijzen. Op deze manier kan hij of zij zelf de verdeling van zijn of haar bezittingen regelen. Een testament is pas wettelijk als het is vastgesteld door een notaris. De erflater bepaalt zelf wie de erfgenamen zijn, maar hij of zij moet ook aan de kinderen denken. Zij hebben altijd recht op een deel van de bezittingen, oftewel een legitieme portie. Dit betekent dat kinderen altijd een deel erven. Het maakt hierbij niet uit of er wel of geen testament is gemaakt.

Waarom een testament maken?

Het is niet verplicht om een testament te maken, maar het is wel verstandig. Als u een testament maakt, bepaalt u zelf naar wie uw bezittingen gaan als u bent overleden. Ook beslist u dan hoeveel iemand krijgt. Als u geen partner of kinderen hebt, is het ook zinvol om een testament te maken. U voorkomt dan dat uw bezittingen na uw overlijden naar de staat gaan.