Begunstigde

Als u een kapitaal uitvaartverzekering afsluit, moet u een begunstigde aanwijzen. Dit is de persoon aan wie het verzekerde geldbedrag wordt uitgekeerd. Dit bedrag is bedoeld om uw uitvaart te regelen. Het is verstandig om tijdens het afsluiten van een kapitaal uitvaartverzekering direct een begunstigde aan te wijzen. Dit voorkomt financiële problemen of onduidelijkheid tussen de nabestaanden.

Wie is de begunstigde?

Als verzekeringnemer wijst u een begunstigde aan. Aan deze persoon wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd als u overlijdt. Het gros van de mensen wijst de partner of een van de kinderen aan als begunstigde. Dit is echter niet verplicht. U kunt bijvoorbeeld ook een vriend of vriendin aanwijzen.

Wanneer u heeft gekozen voor een standaard begunstiging wordt het geldbedrag volgens een vaste volgorde uitgekeerd. Als u was getrouwd of geregistreerd samenwoonde, wordt het geld aan uw partner uitgekeerd. Wanneer u geen partner had, wordt er kapitaal aan uw kinderen overgemaakt. Als er geen kinderen zijn dan gaat de verzekeraar op zoek naar andere wettelijke erfgenamen.

Meerdere begunstigden aanwijzen

Het is mogelijk om meer dan één begunstigde aan te wijzen. Wel zal er dan maar één persoon zijn waaraan het geld wordt uitgekeerd. Dit is degene die bovenaan de lijst van begunstigden staat. De tweede begunstigde ontvangt pas een uitkering als de eerste begunstigde is overleden.

Geen begunstigde

Soms heeft een verzekeringnemer geen begunstigde aangewezen. De verzekeraar zal het geldbedrag dan uitkeren aan de wettelijke begunstigde. In de wet staat genoemd wie dat is. Bij het benoemen van de begunstigde wordt dan een wettelijke volgorde gehanteerd:

  • De eerste begunstigde: de echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene
  • De tweede begunstigde: de kinderen van de overledene
  • De derde begunstigde: de ouders van de overledene, samen met de broers en zussen van de overledene
  • De vierde begunstigde: de grootouders van de overledene
  • De vijfde begunstigde: de overgrootouders van de overledene