Algemene nabestaandenwet

Wat is de algemene nabestaandenwet?

Als uw partner overlijdt dan kan dit financiële gevolgen hebben voor u en uw kinderen. De Nederlandse overheid wil dat nabestaanden verzekerd zijn van een basisinkomen. Om deze reden kunt u aanspraak maken op een nabestaandenuitkering via de Algemene nabestaandenwet (Anw).

De Anw keert alleen een uitkering toe als een nabestaande aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo wordt de uitkering alleen toegekend als de nabestaande een financiële behoefte heeft. Of een nabestaande een Anw-uitkering krijgt, hangt af van het inkomen van de nabestaande. Er wordt maximaal zeventig procent van het wettelijk minimumloon uitgekeerd.

Wanneer krijgt u een Anw-uitkering?

U krijgt een Anw-uitkering als uw overleden partner woonde of werkte in Nederland en als u nog geen AOW ontvangt. Bovendien moet u op de dag van overlijden van uw partner aan één van de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U zorgt voor een minderjarig kind. Het gaat dan om een eigen kind of een pleeg- of stiefkind dat bij u en uw partner in huis woont.
  • U bent voor minimaal 45 procent arbeidsongeschikt.

De nabestaandenuitkering wordt toegekend als u getrouwd was of samenwoonde met uw partner.

Nabestaandenuitkering Anw en andere inkomsten

Wanneer u als nabestaande geen andere inkomsten hebt, ontvangt u de nabestaandenuitkering Anw volledig. Als u nog wel andere inkomsten hebt dan hangt het van het soort inkomen af welk bedrag er wordt uitgekeerd.

Uw overleden partner was verzekerd in het buitenland

Had u overleden partner een vrijwillige verzekering in een ander land? Dan kan het zijn dat u als nabestaande een deel van de Nederlandse Anw-uitkering ontvangt. Dit kan als

  • Uw partner ooit in Nederland gewoond of gewerkt heeft, en
  • Uw partner verzekerd was voor een nabestaandenuitkering in buitenland, of
  • U een nabestaandenuitkering ontvangt van het land waar uw partner woonde op de dag van overlijden.