Akte van overlijden

Wat is een akte van overlijden?

Na het overlijden van een dierbare, moet er aangifte worden gedaan bij de gemeente met een officiële doodverklaring, oftewel de A-en-B-verklaring. Vervolgens maakt de gemeente een overlijdensakte op. De akte van overlijden is een officieel document. Hierin staat vastgelegd dat iemand is overleden. De akte van overlijden is opgenomen in het overlijdensregister van de Burgerlijke Stand. De gemeente kan alleen een akte van overlijden opmaken als er een officiële doodverklaring is. Deze verklaring kan enkel worden opgemaakt door iemand die bevoegd is, zoals een gemeentelijke schouwarts of een arts.

Akte van overlijden opvragen bij de gemeente

Als iemand overlijdt, moet deze persoon eerst officieel worden doodverklaard door een arts of een gemeentelijke schouwarts. De doodverklaring bestaat uit twee documenten: De A- en B-verklaring. Met deze officiële doodverklaring kan aangifte worden gedaan bij de Burgerlijke Stand. Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte. Na de aangifte maakt de gemeente de akte van overlijden op. Hier krijgen de familie en de uitvaartondernemer een uittreksel van. Het is ook mogelijk om een internationaal uittreksel te krijgen. Bij de meeste gemeente kan de overlijdensakte online of per post worden aangevraagd.

Welke informatie staat er op de overlijdensakte?

De akte van overlijden is een officieel document, waarmee kan worden bewezen dat een persoon is overleden. Op de akte staat informatie over de overledene vermeld, zoals:

  • De voornaam en de achternaam
  • De geboortedatum en de geboorteplaats
  • De laatste woonplaats of verblijfplaats van de overledene
  • De overlijdensdatum en het tijdstip van overlijden
  • De plaats van overlijden
  • De voornaam en achternaam van de persoon waarmee de overledene was getrouwd of een geregistreerd partnerschap had
Akte van overlijden

Waar kan de akte van overlijden voor worden gebruikt?

Meestal is de akte van overlijden nodig om een abonnement of een lidmaatschap op te zeggen. Als een bedrijf een overlijdensakte te zien krijgt, is het bedrijf verplicht om het opzeggingsverzoek te accepteren.