A- en B-verklaring

Wat is een A- en B-verklaring?

Met de A-en B-verklaring kan een arts een persoon officieel doodverklaren, zodat de overledene kan worden begraven of gecremeerd. De A-verklaringvermeld dat de persoon is overleden. De B-verklaring geeft aan waaraan de persoon is overleden.

De A-verklaring

De A-verklaring is het eerste deel van de doodverklaring. Op dit officiële document staan de naam, geboortedatum en de sterfdatum van de overleden persoon vermeld. Als de arts twijfelt over de doodsoorzaak, moet de arts dit op de A-verklaring vermelden. Vervolgens moet de arts de gemeentelijke schouwarts waarschuwen. Iedere gemeente heeft een gemeentelijke schouwarts aangewezen. Deze arts is er om bij twijfelgevallen een oordeel te vellen over de doodsoorzaak.

De gemeentelijke schouwarts moet altijd worden ingeschakeld als een minderjarige is overleden of als het om een doodgeboorte gaat. De gemeentelijke schouwarts is dan de enige persoon die de A-verklaring en de B-verklaring mag invullen. Als de gemeentelijke schouwarts vermoedt dat het om een niet natuurlijke dood gaat, moet deze dit altijd melden bij de officier van Justitie.

Uitvaartondernemer

De A-verklaring kan aan de nabestaanden worden afgegeven, maar meestal wordt deze direct aan de uitvaartondernemer overgedragen. De uitvaartondernemer gaat met de verklaring naar de gemeente voor het aangeven van het overlijden bij de burgerlijke stand. De gemeente geeft dan toestemming tot het begraven of cremeren van de overledene.

A verklaring

De B-verklaring

De B-verklaring is een uitgebreid, officieel document. Een belangrijk onderdeel van dit document is de vermelding van de doodsoorzaak en of het om een natuurlijke dood of een niet-natuurlijke dood gaat. In geval van een niet-natuurlijke dood is iemand gestorven door zelfdoding, een ongeval of een misdrijf. De B-verklaring is bedoeld voor het bijhouden van de landelijke statistieken. Hiermee kan worden bijgehouden hoeveel Nederlanders er in een jaar aan een bepaalde ziekte zijn overleden.

Na het invullen van de B-verklaring, wordt deze naar het CBS, oftewel het Centraal Bureau voor de Statistiek, gestuurd. Het CBS verwerkt de gegevens voor de statistieken. Dit gebeurt op een anonieme wijze.