Procedure en wetgeving uitvaart

Veel zaken rondom het overlijden en de uitvaart zijn door de overheid vastgelegd volgens wettelijke bepalingen. De meeste mensen krijgen niet dagelijks met deze regels en wetten te maken en beschikken daardoor over onvoldoende kennis. Het is echter verstandig om u hierover te informeren, dan kunt u veel zaken al bij leven naar uw eigen wensen regelen.

Procedures rondom een overlijden

Wanneer iemand overlijdt, moet dit allereerst worden vastgesteld door een arts, deze stelt een A- en B-verklaring op. Met deze verklaring kan er vervolgens een overlijdensakte worden opgesteld bij de gemeente. Het is belangrijk om deze procedure te volgen, anders mag uw dierbare niet begraven of gecremeerd worden. Vaak neemt de uitvaartondernemer deze formaliteiten uit handen. Bij een onverklaarbare of verdachte dood, volgt er eerst een onderzoek door de lijkschouwer alvorens men tot de uitvaart mag overgaan.

Wensen vastleggen

U kunt verschillende wensen bij leven vastleggen. Zo kunt u een euthanasieverklaring samenstellen of uw voorkeuren omtrent donatie vastleggen in het Donorregister. Voor het organiseren van de uitvaart kunt u uw uitvaartwensen vastleggen en een begunstigde aanwijzen. De financiering van de uitvaart kunt u regelen met een uitvaartverzekering. Tot slot kunt u in een testament uw erfgenamen aanwijzen. Door deze zaken bij leven te regelen, ontlast u uw nabestaanden in tijden van rouw.

A- en B-verklaring

Met een A- en B-verklaring legt de arts vast dat iemand is overleden en wat de doodsoorzaak is. Deze verklaring is een noodzakelijke formaliteit.

Akte van overlijden

Met de A- en B-verklaring wordt bij de gemeente een akte van overlijden opgesteld. Deze akte wordt opgenomen in het overlijdensregister van de Burgerlijke Stand.

Algemene nabestaandenwet

Via de Algemene Nabestaandenwet kunt u gebruikmaken van een nabestaandenuitkering. Op die manier bent u verzekerd van een basisinkomen na het overlijden van uw partner.

Begunstigde

Indien u kiest voor een kapitaal uitvaartverzekering dient u direct een begunstigde aan te wijzen die de geldsom ontvangt. De begunstigde is ook de persoon die uw uitvaart regelt.

Beneficiaire aanvaarding

Kiest u voor beneficiaire aanvaarding van de erfenis, dan bent u niet aansprakelijk voor de schulden die uw overleden dierbare heeft nagelaten.

Donorregistratie / Donorcodicil

In een donorcodicil kunt u vastleggen of u uw organen in geval van overlijden wilt doneren. U legt dit online vast in het Donorregister.

Erfrecht

Het erfrecht bepaalt wie uw nalatenschap erft. Wilt u afwijken van het wettelijk erfrecht, dan kunt u uw wensen vastleggen in een testament.

Euthanasieverklaring

Een euthanasieverklaring is een officieel document waarin u precies vastlegt wanneer u wilt dat een arts uw leven beëindigt. Euthanasie is onder strikte voorwaarden mogelijk.

Gezondheidsverklaring

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt er in de meeste gevallen tijdens het acceptatieproces gevraagd naar uw gezondheidssituatie.

Obductie

Wanneer de doodsoorzaak van een overleden persoon onduidelijk is, wordt er een obductie – ook wel autopsie genoemd – uitgevoerd door de schouwarts.

Stappenplan erfenis nalaten

Regel uw nalatenschap in 8 eenvoudige stappen, dan weet u zeker dat uw erfenis volgens uw persoonlijke wensen verdeeld wordt.

Testament

Wilt u zelf beslissen wie uw nalatenschap erft? Dan is het verstandig een testament op te stellen, een officieel document waarin u de erfgenamen vastlegt.

Wat doet een schouwarts?

Een schouwarts is verantwoordelijk voor het vaststellen van de doodsoorzaak wanneer deze onduidelijk of verdacht is. Dit doet hij door middel van een obductie.

Wilsbeschikking

Een wilsbeschikking is een document waarin u uw uitvaartwensen vastlegt. Uw uitvaartwensen kunnen als leidraad dienen bij het organiseren van een uitvaart naar uw wensen.