Landelijk Steunpunt Verlies (LSV)

Het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) is opgericht om mensen de ruimte te geven om op hun eigen manier met hun verlies om te gaan en in hun leven toe te passen. Dit doet het LSV door begrijpbare informatie te geven en door mensen te steunen die een dierbare hebben verloren.

Voor de nabestaanden

Het LSV is er op de eerste plaats voor de nabestaanden. Het steunpunt wil de rouwzorg naar een hoger niveau brengen. Dit doet het LSV door het uitvoeren van onderzoeken, het uitbrengen van publicaties en het aanbieden van opleidingen voor vrijwilligers en beroepskrachten. Door alle contacten met rouwbegeleiders, nabestaanden, verliesbegeleiders, universiteiten en uitvaartorganisaties weet het LSV wat er leeft op het gebied van rouwzorg. Hierdoor kan het steunpunt rouwzorg op hoog niveau aanbieden.

LSV (Landelijk Steunpunt Verlies)

Advies en informatie aan nabestaanden

Alle medewerkers van het Landelijk Steunpunt Verlies hebben ervaring met verlies en rouw. Ze zijn bekend met de emotionele en de zakelijke kanten van rouw en afscheid. Zo geven de medewerkers advies en informatie aan nabestaanden. Ook kan een medewerker een nabestaande doorverwijzen naar een deskundige. Het steunpunt beschikt over een verwijsbestand met honderden gekwalificeerde en deskundige beroepskrachten en vrijwilligers.