Nabestaanden

Nabestaanden zeggen vaak dat de eerste dagen na het overlijden van een dierbare als in een roes aan hen voorbijgaat. In werkelijkheid is men zo druk met het regelen van allerlei praktische zaken, dat men geen tijd heeft of neemt om bij de pijn van het verlies stil te staan. Het regelen van de uitvaart en alles wat erbij komt kijken, blijkt vaak het vermogen te creëren om in tijden van diepe rouw overeind te blijven.

Rouwverwerking

Pas na de uitvaart begint de periode van rouw. Deze periode is voor iedereen anders en uit zich op volstrekt unieke wijze. U moet weer opnieuw leren leven zonder uw dierbare, sommige mensen moeten een volledig nieuwe invulling en betekenis aan hun leven geven. Wanneer u hulp of informatie wilt over verlies en rouw, kunt u om advies vragen bij het Landelijke Steunpunt Verlies.

Moderne herdenkingsmonumenten

De uitvaartbranche gaat met de tijd mee. Zo is het mogelijk om een online condoleanceregister te openen op Mensenlinq of een herdenkingsmonument op Memori. Veel mensen vinden het prettig om online hun steun te betuigen aan de nabestaanden. Nabestaanden geven ook aan zich getroost te voelen door het lezen van de steunbetuigingen en de verhalen over hun dierbare. Zo is het online herdenkingsmonument in korte tijd een waardevolle aanvulling op de traditionele condoleancemethoden geworden.

Landelijk Steunpunt Verlies (LSV)

Het Landelijk Steunpunt Verlies geeft informatie en biedt hulp aan mensen die te maken krijgen met het verlies van een dierbare.

Mensenlinq

Op de website Mensenlinq worden de overlijdensberichten uit het hele land verzameld. Tevens doet de site dienst als online condoleanceregister.

Memori

Op de website Memori kunnen nabestaanden voor een dierbare overledene een persoonlijke online gedenkplaats inclusief online condoleanceregister creëren.

Oude uitvaartpolissen verzilveren

Weet u niet of uw dierbare een uitvaartverzekering heeft? U kunt eenvoudig achterhalen of er een oude uitvaartpolis bestaat en hoe u deze kunt verzilveren.

Rouwverwerking

Iedereen rouwt op zijn eigen manier en ieder rouwproces is uniek. U heeft de tijd nodig om het leven zonder uw overleden dierbare vorm te geven.

Rouwverwerking bij kinderen

Rouwverwerking bij kinderen verloopt anders dan rouwverwerking bij volwassenen. Ook de levensfase van het kind is van invloed op de manier waarop een kind rouwt.