Kosten begrafenis

Wat kost een begrafenis?

Uit onderzoek blijkt dat een gemiddelde begrafenis in Nederland 8.000 euro kost. Minimaal betaalt u als nabestaande ongeveer 7.000 euro, de bovengrens in echter niet zo makkelijk te bepalen. U kunt een begrafenis immers zo duur maken als u zelf wil. Persoonlijke uitvaartwensen en het aantal genodigden zijn van grote invloed op de totaalprijs van een begrafenis. Dat betekent dat u zelf veel invloed uit kunt oefenen op de prijs, door de juiste keuzes te maken. Veel mensen laten zich echter voornamelijk leiden door de uitvaartwensen, indien deze bekend zijn.

Basiskosten

Er zijn een aantal producten en diensten die u noodzakelijk af moet nemen bij een begrafenis. Zo betaalt u altijd voor de diensten van de uitvaartverzorger. Welke taken de uitvaartverzorger precies uitvoert, bespreekt u tijdens het eerste gesprek. Daarnaast zult u ook kosten moeten maken voor de laatste verzorging van de overledene en het rouwvervoer. Tot slot is de aanschaf van een grafkist een verplicht element. Er is echter de keuze tussen eenvoudige en luxere grafkisten, hoe luxer de kist des te hoger het prijskaartje. Voor deze basiselementen betaalt u gemiddeld 2.000 tot 3.000 euro.

Variabele kosten

Naast de verplichte onderdelen zijn er ook een aantal kostenposten waar u op kunt besparen. Zo kunt u ervoor kiezen de overledene thuis op te baren in plaats van in het uitvaartcentrum. Ook door te kiezen voor alternatief rouwvervoer kan er veel geld bespaard worden. In plaats van de traditionele zwarte rouwauto kan er ook gekozen worden voor ander, goedkoper rouwvervoer. Tot slot kiezen veel mensen voor rouwbloemen, de kosten hiervoor bedragen rond de 100 euro.

Overige kosten

Het aantal genodigden voor de begrafenis is ook van invloed op de prijs van de uitvaart. De prijs van de rouwkaarten wordt bijvoorbeeld niet alleen bepaald door de kwaliteit van de kaart, maar ook door het aantal kaarten dat verstuurd moet worden. Daarnaast is het aantal genodigden van invloed op de keuze van de locatie en de inhoud van de koffietafel. Hoe meer genodigden er zijn, des te hoger zullen de kosten voor deze elementen oplopen.

Rouwadvertentie

Nabestaanden geven ook relatief veel geld uit aan het plaatsen van een rouwadvertentie. Een rouwadvertentie in een plaatselijke krant is veel goedkoper dan een advertentie in een landelijk dagblad. Dit kunt u meenemen in uw overweging voor het plaatsen van een rouwadvertentie. In de meeste gevallen is een rouwadvertentie in een plaatselijke krant voldoende, tenzij uw dierbare nationaal bekend is.

Grafkosten

Wanneer u kiest voor een begrafenis, dan krijgt u ook te maken met grafrechten. Door grafrechten voor een bepaald aantal jaar af te kopen, huurt u een graf voor die vastgestelde periode van 15 tot 40 jaar. Na afloop van die periode kunt u de grafrechten verlengen of ervoor kiezen het graf te laten ruimen. De kosten voor de grafrechten mogen gemeentes zelf bepalen, deze lopen uiteen van 450 tot 7.000 euro.

Algemeen of particulier graf

De meeste mensen kiezen voor een particulier graf. U huurt dan een graf voor een bepaalde tijd en de nabestaanden hebben volledige zeggenschap over het graf. Op sommige begraafplaatsen is het mogelijk om een graf al bij leven te reserveren. Een algemeen graf is goedkoper, maar een dergelijk graf wordt meestal gedeeld door drie personen. De nabestaanden hebben geen zeggenschap over wie er naast u of uw dierbare in hetzelfde graf begraven worden.

Keuze graf

In Nederland heeft u de keuze tussen drie soorten graven. De meeste mensen worden begraven in een zandgraf, een graf met een zandbodem zonder versterkte wanden. Het is echter ook mogelijk om te kiezen voor een keldergraf, een graf met verstevigde wanden en bodem. In een dergelijk graf komt de kist niet in aanraking met zand. Een keldergraf is aanzienlijk duurder dan een zandgraf. De goedkoopste en ook meest duurzame optie is een natuurgraf: een graf midden in de natuur. Deze optie is niet alleen goedkoper, veel mensen vinden het ook een mooie gedachte dat iets wat uit de natuur voortgekomen is ook weer teruggaat naar de natuur.

Kosten grafsteen

De kosten van een grafsteen worden bepaald door het materiaal, de grootte, het model en de arbeidskosten. Over het algemeen kost een grafsteen uit een collectie minder dan een steen die op maat gemaakt moet worden. Daarnaast geldt: hoe minder tekst, des te minder arbeidstijd erin gaat zitten om de steen te vervaardigen. Houdt u er ook rekening mee dat er kosten worden gerekend voor het vervoeren en het plaatsen van de steen. De goedkoopste grafsteen kan onder de 1.000 worden aangeschaft, u kunt het echter ook zo duur maken als u zelf wil. Gemiddeld kost een grafsteen 2.200 euro.