Antilliaanse uitvaart

Een Antilliaanse uitvaart kent diverse rituelen. De rituelen bij een overlijden kennen rooms-katholieke, Afrikaanse, christelijke, Indiaanse en traditionele invloeden. Er wonen ongeveer 150.000 Antilliaanse Nederlanders in Nederland. Ze zijn rooms-katholiek of bezoeken een protestantse kerk, de Pinkstergemeente, methodisten, baptisten en Jehova getuigen.

Het overlijden

Als iemand is overleden, worden familie en vrienden op de hoogte gebracht van het overlijden. Meestal wordt er een rouwadvertentie geplaatst in een Antilliaanse krant die ook te koop is in Nederland. Iedereen die tot de Antilliaanse gemeenschap van de overledene behoort, komt dan op rouwbezoek. Het komt geregeld voor dat er honderden mensen bij een uitvaart zijn.

De rouwbijeenkomst

Tijdens een Antilliaanse uitvaart is er vaak muziek te horen. De overleden dierbare krijgt voorwerpen mee in de kist. Dit kunnen bijvoorbeeld sigaretten, whisky of kindertekeningen zijn. Verder krijgt de overleden dierbare wensen mee of vragen voor dierbaren die eerder zijn gestorven. U zult een Antilliaan nooit horen zeggen dat een uitvaart ‘mooi’ was, want Antillianen geloven dat je dan een grote kans hebt dat je de volgende bent die ‘gehaald’ wordt.

Antilliaanse uitvaart

Begraven

Bijna alle Antilliaanse Nederlanders kiezen ervoor om begraven te worden, omdat het lichaam van de overledene dan in staat is om de lange reis naar het hiernamaals te maken. Velen wensen om in het geboorteland te worden begraven. Als dit niet kan, wordt er vaak gekozen om de overledene op de begraafplaats te begraven van de kerk die de overledene bezocht.

Rouwperiode van acht dagen

Na de begrafenis begint de rouwperiode van acht dagen, de ocho dia. Tijdens deze rouwperiode zal een voorbidster smeekbeden (litanieën) bidden. Meestal is de voorbidster een vrouw van boven de vijftig. Tijden het bidden vraagt ze God om de overledene bij zich te nemen en ze vraagt om troost.