Cultuur en uitvaart tradities

In Nederland hebben de meeste uitvaarten een christelijk of humanistisch karakter. Nieuwe culturen brengen echter ook nieuwe uitvaart- en rouwrituelen met zich mee. Op deze pagina vindt u een introductie op deze bijzondere rituelen. Zo krijgt u inzicht in de betekenis achter de gewoonten en gebruiken binnen verschillende culturen.

Verschillende uitvaarttradities

Binnen migrantengemeenschappen wordt vaak sterk vastgehouden aan de eigen gebruiken. Zeker wanneer men in rouw is, is het begrijpelijk dat men teruggrijpt naar de rouwrituelen die men kent. Daarnaast zijn deze rituelen vaak sterk verbonden met religie waardoor zij zeer waardevol zijn voor de gemeenschap. Het is in Nederland echter vaak lastig om goed invulling te geven aan de traditionele rituelen. Vaak ontbreekt het binnen de gemeenschap aan kennis of bieden Nederlandse uitvaartcentra niet de juiste faciliteiten aan. In de loop der tijd hebben de rouw- en uitvaartrituelen zich daardoor aangepast.

Andere visie op leven en dood

Cultureel bepaalde rouw- en uitvaartrituelen staan vaak sterk in verbinding met de traditionele religie binnen de gemeenschap. Niet alleen de visie op de dood, maar juist ook de visie op het leven bepalen de invulling van de rituelen. Autochtone Nederlanders zijn over het algemeen zeer geïnteresseerd in de manier waarop andere culturen omgaan met de dood. Ook zij kiezen steeds vaker voor een uitvaart die buiten de christelijke tradities valt.

Antilliaanse uitvaart

Antilliaanse uitvaart

De Antilliaanse gemeenschap in Nederland telt ongeveer 150.000 personen. De uitvaarttradities worden beïnvloed door het rooms-katholieke geloof, Afrikaanse tradities, christelijke tradities en Indiaanse invloeden. In de loop der jaren hebben traditionele gebruiken zich enigszins aangepast aan de Nederlandse cultuur.

 • Overledenen worden altijd begraven
 • Muziek staat bij de uitvaart centraal
 • Rouwperiode van acht dagen
Chinese uitvaart

Chinese uitvaart

De Chinese gemeenschap telt 80.000 personen afkomstig uit verschillende landen in Azië. Het taoïsme, het confucianisme en het boeddhisme staan binnen deze cultuur vaak centraal. Een minderheid van de Chinezen in Nederland is katholiek of protestant.

 • Ziel overledene krijgt geld en voorwerpen mee in ritueel
 • Rouwbezoek krijgt rode envelop met muntje, draadje en snoepje
 • Voorouderverering
Humanistische uitvaart

Humanistische uitvaart

Sinds de ontkerkelijking kiezen steeds meer mensen voor een humanistische uitvaart waarbij niet het geloof, maar de individuele mens centraal staat. Er wordt veel belang gehecht aan een persoonlijke invulling van de uitvaart waarbij de wensen van de overledene centraal staan.

 • Keuze voor begrafenis of crematie
 • Unieke, persoonlijke uitvaart
 • Niet-religieuze rouwrituelen
Surinaamse uitvaart

Surinaamse uitvaart

De Surinaamse gemeenschap is zeer divers en bestaat uit Creolen, Hindoestanen, moslims, Chinezen, Javanen en Indianen. We kunnen dus niet spreken van dé Surinaamse uitvaart, omdat een uitvaart invloeden vanuit verschillende tradities kan hebben. Bovendien zijn de traditionele uitvaartrituelen door een gebrek aan kennis en faciliteiten sterk veranderd.

 • Rituelen met zang en dans
 • Verzorging overledene door LFSA
 • Periode van rouw met specifieke rouwrituelen
Turkse en Marokkaanse uitvaart

Turkse en Marokkaanse uitvaart

Op dit moment wonen er in Nederland circa 500.000 Turkse en 400.000 Marokkaanse Nederlanders. De meeste moslims kiezen ervoor hun overledenen in het geboorteland te begraven. Een steeds grotere groep kiest echter voor een islamitische uitvaart in Nederland.

 • Rituele wassing
 • Overledenen worden altijd zonder kist begraven richting Mekka
 • Begrafenis binnen 36 uur na overlijden