Asbestemming

Welke asbestemming zijn er mogelijk?

Na de crematie worden de asresten van de overledene verzameld en bewaard in een asbus. Als de overledene geen wensen heeft aangegeven, is het aan de nabestaanden om een bestemming te kiezen voor de as. Er zijn verschillende traditionele en moderne asbestemmingen waar u uit kunt kiezen. Duurzame en persoonlijke asbestemmingen worden steeds populairder.

Asbestemming en de wet

De procedure van het verzamelen en bewaren van as van een overledene, valt onder de Wet op de lijkbezorging (Wlb). Volgens deze regels heeft men na het cremeren een wachttijd van een maand alvorens een definitieve asbestemming wordt gekozen. In principe is de laatste wens van de overledene hierin leidend. Indien hier geen gegevens over bekend zijn, regelt degene die verantwoordelijk was voor de uitvaart ook de asbestemming. Er zijn binnen de wettelijke bepalingen verschillende mogelijkheden om de as te bewaren of te verstrooien.

Bewaren in een urn

De meest voorkomende keuze is de urn. Een urn kan sober zijn, maar dat hoeft niet. Er zijn urnen verkrijgbaar in verschillende modellen, afmetingen en kleuren. Wanneer u een urn heeft gekozen, kunt u een bestemming voor de urn kiezen. Het is toegestaan om de urn thuis te bewaren. Op die manier blijft de overledene gevoelsmatig dichtbij. U kunt er ook voor kiezen de urn bij te zetten in een columbarium of deze te begraven.

Urn

Columbarium (urnenmuur)

Uitvaartcentra beschikken vaak over een columbarium waarin de urn kan worden bijgezet. Een columbarium is een wand met verschillende nissen. De urn krijgt plaats in een persoonlijke nis. In deze nis kunnen persoonlijke spullen of herdenkingsitems worden geplaatst. Een columbarium creëert dus een herinneringsplaats waar u en andere dierbare terug kunnen komen om de overledene te gedenken.

De urn begraven

U kunt er ook voor kiezen om de urn te begraven. Dit kan op een begraafplaats waar een speciale locatie voor urnengraven is vrijgemaakt. Vaak is het ook mogelijk om een persoonlijk herdenkingsmonument op het graf te plaatsen. Het is in Nederland ook toegestaan om de urn op privégrond te begraven, u kunt dus ook kiezen voor een urnengraf in de eigen tuin. Het is dan wel belangrijk om de as in de originele asbus te bewaren zodat er later geen verwarring kan ontstaan, bijvoorbeeld bij een verhuizing.

Asverstrooiing

Veel mensen kiezen voor het verstrooien van de as op een plek waar de overledene zich prettig voelde. U kunt daarbij denken aan het verstrooien van as op open zee, in een rivier of in het bos. Op iedere begraafplaats treft u een veld waar de as kan worden uitgestrooid. U kunt de as ook verstrooien in de eigen achtertuin, binnen de huidige wetgeving is veel mogelijk. Sommige mensen kiezen voor verstrooien in het buitenland, bijvoorbeeld op de favoriete vakantieplek van de overledene. Indien u hiervoor met het vliegtuig moet reizen, is het verstandig te raadplegen hoe u een urn dient te vervoeren. Dit kan per vliegvaartmaatschappij verschillen.

Asverstrooiing

Een boom planten op as

Wanneer u het as verstrooid heeft, is het ook mogelijk om hier een boom op te planten. Het boompje zal de as gebruiken als voedingsbodem: er komt dus weer leven voort uit de dood. Veel mensen vinden dit een mooie gedachte waar zij troost uit kunnen putten. Het verzorgen van het boompje krijgt zo extra betekenis. Bovendien is een boom een tastbaar object waar u naartoe kunt gaan om de overledene te herdenken.

As uitstrooien regels

Waar mag je as uitstrooien? Asverstrooiing is op veel plaatsen mogelijk, de regels verschillen echter per gemeente. Het is daarom raadzaam de geldende bepalingen te raadplegen alvorens u overgaat tot het verstrooien van de as. Zo heeft u mogelijk de toestemming nodig van Staatsbosbeheer of Rijkswaterstaat. In alle gevallen heeft u de toestemming nodig van de eigenaar van de grond waar u de as uit wilt strooien.

Sieraden voor asbestemming

Naast de bovengenoemde traditionele asbestemmingen, worden ook moderne bestemmingen steeds populairder. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een sieraad waar de as in bewaard kan worden. Op die manier draagt u uw dierbare altijd bij u. U kunt deze sieraden particulier laten maken, maar sommige uitvaartondernemingen kunnen u hier ook bij helpen. Zo verkoopt Dela asbestemmingen in de vorm van sieraden – al dan niet in combinatie met een vingerafdruk.

Sieraden voor Asbestemming

Asbestemming glas

Asbestemmingen van glas zijn ware kunstwerken die niet misstaan in de woonkamer. Glazen objecten waarin een beetje as van de overledene wordt verwerkt, zijn in allerlei modellen en kleuren beschikbaar. Het dikwandige glas vormt als het ware een glazen urn. U kunt daarbij kiezen uit abstracte objecten, maar bijvoorbeeld ook voor glazen dierfiguren. Er is een breed assortiment glazen herdenkingsobjecten beschikbaar, maar het is ook mogelijk om een eigen ontwerp in te dienen. Zo krijgt u een persoonlijk en uniek herinneringsbeeldje.

Tatoeage met as

De meest innovatieve asbestemming is een tatoeage met as. Een persoonlijker herinneringsmonument is niet denkbaar. Bij het tatoeëren wordt een klein beetje as door middel van verhitting zo steriel mogelijk gemaakt. Vervolgens wordt de as vermengd met inkt. De inkt met as vormt dan het basismateriaal voor een tatoeage. Een tatoeage is een mooie persoonlijke herinnering, maar de methode is niet zonder risico’s. Laat u daarom altijd goed informeren over deze risico’s en laat u alleen tatoeëren door een deskundige die ervaring heeft met deze vorm van asbestemming.

Asbestemming in de wilsbeschikking

Heeft u bijzondere wensen omtrent uw eigen asbestemming? Leg deze dan vast in een wilsbeschikking zodat u zeker weet dat uw nabestaanden van uw wensen afweten. Daarnaast is het belangrijk om te checken of uw wensen volledig gefinancierd kunnen worden vanuit uw huidige uitvaartverzekering. Indien de uitvaartverzekering niet passend is, kunt u wellicht nog overstappen of een aanvullende verzekering afsluiten.

De asbestemming en de uitvaartverzekering

Een natura uitvaartverzekering vergoedt in alle gevallen een sobere urn en de mogelijkheid om de as te verstrooien op een strooiveld. Indien u een andere asbestemming voor ogen heeft waar kosten aan verbonden zijn, is het raadzaam de algemene voorwaarden van de uitvaartverzekering hierop na te slaan. Bij een kapitaalverzekering kunt u de asbestemming betalen vanuit de uitgekeerde geldsom, mits deze toereikend is. In alle andere gevallen komen de kosten van de asbestemming voor eigen rekening.