Grafsteenverzekering

Wat is een grafsteenverzekering?

Naast de uitvaartverzekering is het ook mogelijk om een grafsteenverzekering af te sluiten bij de uitvaartverzekeraar. Er bestaat enige verwarring over de grafsteenverzekering, veel mensen denken dat met een dergelijke verzekering de aanschafkosten van de grafsteen vergoedt worden. Dit is niet juist; met een grafsteenverzekering kan de geplaatste grafsteen worden verzekerd tegen schade en diefstal.

Dubbelgraf

Copyright © martens-drieshen.nl

Schade aan de grafsteen verzekeren

Met een grafsteenverzekering kunt u de grafsteen verzekeren tegen schade. In de polisvoorwaarden kunt u nalezen welke schade er precies vergoed wordt, dit is niet bij iedere uitvaartverzekeraar gelijk. In het algemeen wordt de schade die veroorzaakt wordt door storm en vandalisme altijd vergoed. U krijgt dan meestal een bedrag uitgekeerd waarmee de veroorzaakte schade hersteld kan worden. Niet alleen de schade aan de grafsteen zelf, maar ook beschadigingen aan accessoires bij het graf worden door deze verzekering vergoed.

Grafsteen verzekeren tegen diefstal

Grafstenen en accessoires zijn vaak waardevol en daarom ook interessant voor dieven. Losse ornamenten en accessoires zijn relatief eenvoudig van een graf weg te nemen, in sommige gevallen worden zelfs grafstenen geheel of gedeeltelijk ontvreemd. De meeste grafsteenverzekeringen keren daarom ook uit wanneer er sprake is van diefstal. De grafsteenverzekering keert in het geval van diefstal een bedrag uit waarmee de grafsteen of de accessoire vervangen kan worden. Sommige ornamenten zijn door de emotionele waarde helaas niet te vervangen.

Alle herdenkingsmonumenten zijn te verzekeren

De meeste mensen sluiten een grafsteenverzekering af om de grafsteen te verzekeren. Deze verzekering is echter af te sluiten voor alle herdenkingsmonumenten. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om een urn of een assieraad te verzekeren tegen schade en diefstal. Ook Welke herdenkingsmonumenten er precies binnen de verzekering vallen, verschilt per uitvaartverzekeraar. In de algemene voorwaarden van de grafsteenverzekering staat dit nauwkeurig geformuleerd.

Uitsluitingen

Een grafsteenverzekering vergoedt niet alle schade aan de grafsteen. Schade die veroorzaakt wordt door corrosie of slijtage valt vrijwel altijd buiten de verzekering. Schade door reparatiefouten of door verzakking van het graf is vaak ook uitgesloten. Bovendien wordt schade veroorzaakt door een terroristische aanslag in de meeste gevallen niet vergoedt. Tot slot wordt er ook niet uitgekeerd wanneer u zelf de grafsteen beschadigt, bijvoorbeeld door een verkeerde reiniging. In dat geval kunt u wellicht wel een beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering om de kosten van reparatie of vervanging te vergoeden.

Een grafsteenverzekering afsluiten

Als u een grafsteenverzekering af gaat sluiten, zijn er een aantal factoren waar u op moet letten. Ten eerste is het belangrijk om na te gaan of de verzekering uw soort herdenkingsmonument en eventuele accessoires en losse ornamenten wel vergoedt. Een grafsteen wordt altijd vergoedt, maar andere herdenkingsmonumenten vallen soms buiten de grafsteenverzekering. Daarnaast zijn de dekking, de looptijd en de premie belangrijk. Kies een grafsteenverzekering met een maximale dekking die de waarde van de grafsteen volledig vergoedt. De looptijd van een grafsteenverzekering is meestal 5 of 10 jaar, u kunt ervoor kiezen de looptijd af te stemmen op de grafrechten. De premie wordt eenmalig of periodiek betaald. Gemiddeld kunt u met 100 euro de grafsteen voor 5 jaar verzekeren. Het is altijd raadzaam verschillende grafsteenverzekeringen met elkaar te vergelijken op dekking, premie en looptijd zodat u de verzekering afsluit die het beste past bij uw persoonlijke situatie.

Wanneer kiezen voor een grafsteenverzekering

Het afsluiten van een grafsteenverzekering is, in tegenstelling tot het afsluiten van een uitvaartverzekering, een taak van de nabestaanden. Het is niet altijd noodzakelijk om een grafsteenverzekering af te sluiten. De kans dat de grafsteen en losse elementen beschadigd raken of gestolen worden, is relatief klein. Als u de financiële ruimte heeft om zelf reparaties of vervanging te bekostigen, kunt u ervoor kiezen geen verzekering af te sluiten. Heeft u deze financiële ruimte niet of wilt u alle risico’s afdekken? Dan is een grafsteenverzekering een verstandige keuze. Zeker wanneer er gekozen is voor een duur herdenkingsmonument is de keuze voor een grafsteenverzekering met een lage premie raadzaam.

Uitvaartverzekering met vergoeding grafsteen

Een aantal uitvaartverzekeringen vergoedt de aanschafkosten van een grafsteen. Bij een natura uitvaartpolis valt de grafsteen dan binnen het pakket van de verzekering. In het geval van een kapitaalverzekering of combinatiepolis kunt u de grafsteen betalen vanuit de uitgekeerde geldsom. Niet iedere uitvaartverzekering vergoedt de aanschaf van een grafsteen, u kunt dit nalezen in de algemene voorwaarden. De grafsteen wordt vanuit de uitvaartverzekering niet verzekerd tegen schade en diefstal, daarvoor is het afsluiten van een aparte grafsteenverzekering noodzakelijk. Een grafsteenverzekering is vaak pas af te sluiten na aanschaf van de steen en komt daarom voor rekening van de nabestaanden.

[helpful]