Dubbelgraf

Wat is een dubblegraf?

Wilt u samen met uw geliefde begraven worden? Of met iemand anders waar u heel veel om geeft? Dan is dit mogelijk door te kiezen voor een dubbelgraf. In een dubbelgraf worden overledenen naast elkaar begraven. Op deze manier bent u dus voor altijd ‘bij elkaar’.

Graf voor een echtpaar

Een dubbelgraf bestaat meestal uit twee graven. Vaak zijn de graven bestemd voor echtgenoten die na hun overlijden naast elkaar willen worden begraven. Het kan echter ook gaan om goede vrienden. In een dubbelgraf worden de overleden personen naast elkaar, in plaats van boven elkaar begraven.

Dubbelgraf

Copyright © martens-drieshen.nl

Het verschil tussen een dubbelgraf en een familiegraf

Vaak worden de termen dubbelgraf en familiegraf door elkaar gehaald. Het zijn echter andere graftypes. In een familiegraf worden drie of vier personen van éénzelfde familie samen begraven in één graf. Als het om een echtpaar gaat, is de term familiegraf niet van toepassing. Er wordt dan gesproken van een dubbelgraf.

Bekende familiegraven

Een dubbelgraf bestaat bijna altijd uit twee graven naast elkaar, terwijl een familiegraf vaak groter is. In één graf kunnen minstens drie mensen worden begraven. Grafkelders zijn bijna altijd familiegraven. Het meest bekendste familiegraf van Nederland is de grafkelder van Oranje-Nassau in Delft in de Nieuwe Kerk. Het bekendste familiegraf van België is de grafkelder van de Koninklijke Familie in de kerk van Laken.