Begrafenis

De belangrijkste reden om te kiezen voor een begrafenis is voor veel mensen de mogelijkheid om de overledene na de begrafenis te kunnen bezoeken. Dit biedt hen troost.

Geen enkele begrafenis is hetzelfde, door de uitvaartwensen van de overledene en de wensen van de nabestaanden is iedere uitvaart uniek. Toch kunnen er een aantal elementen genoemd worden die in vrijwel elke begrafenis terugkomen.

 • De afscheidsceremonie
 • De rouwstoet naar het graf
 • Rouwritueel aan het graf
 • De daling van de kist
 • De laatste groet
 • De koffietafel
Begraven

Beeld: Monuta.nl

Afscheidsceremonie

Tijdens de afscheidsceremonie wordt er afscheid genomen van de overledene. Bij een christelijke begrafenis vindt de uitvaartdienst meestal plaats in de kerk of in de aula. Begrafenissen zonder christelijk karakter kunnen ook in een andere zaal plaatsvinden, bijvoorbeeld in een gebouw bij de begraafplaats. De invulling van de afscheidsceremonie is afhankelijk van de uitvaartwensen van de overledene en de nabestaanden. Vaak is er ruimte voor sprekers, liederen en rituelen. De uitvaartverzorger en/of de dominee of pastoor verzorgen de vormgeving van de ceremonie.

De rouwstoet naar het graf

Na de afscheidsceremonie begeleiden de nabestaanden de grafkist met de overledene naar het graf. Veelal gebeurt dit per auto. De rouwstoet rijdt dan met gepaste snelheid naar de begraafplaats. Overig verkeer kan de rouwstoet herkennen aan de rouwvaantjes die aan de auto bevestigd worden. Indien de begraafplaats nabijgelegen is, wordt er vaak gekozen de kist ter voet te volgen. De kist wordt dan verplaatst met de auto of een baar. Nabestaanden volgen deze met gepaste snelheid.

Rouwritueel aan het graf

De nabestaanden staan rondom het graf, de naaste familie staat in de regel vooraan. Aan het graf is er nog ruimte voor een aantal laatste woorden, liederen en rituelen. Bij een christelijke begrafenis wordt op dit moment vaak gezamenlijk het Onze Vader gebeden. Ook andere niet-christelijke rituelen zijn echter denkbaar, bijvoorbeeld het oplaten van ballonnen.

De daling van de grafkist

Vervolgens is het moment aangebroken dat de overledene in het graf wordt gezet. Niet iedereen kiest ervoor dat dit gebeurd in aanwezigheid van de nabestaanden. De kist kan ook op het graf of tot het maaiveld worden gezet. Dit is een persoonlijke keuze. Sommige mensen vinden het dalen van de kist een passend einde, anderen vinden het een te emotioneel moment.

De laatste groet

Tot slot nemen de nabestaanden definitief afscheid van de overledene. Men loopt in een stoet langs de kist. De meeste mensen doen dit zwijgend, knikken de overledene toe en verlaten de begraafplaats. De laatste groet kan ook gepaard gaan met een ritueel, zoals het strooien van zand of bloemen. Het is gebruikelijk dat de naaste familie als laatste de begraafplaats verlaat. Daarna sluiten grafdelvers het graf. Circa twee maanden na de begrafenis wordt de grafsteen geplaatst.

De koffietafel

Het is gebruikelijk om na afloop van de begrafenis samen aan tafel te gaan. Dit is vaak het moment waarbij men samen met de naaste familie terugkijkt op de begrafenis en op het leven van de overledene, mooie herinneringen worden opgehaald. Van oudsher staat er altijd koffie en cake op tafel. Tegenwoordig maken mensen steeds vaker een persoonlijke keuze bij de invulling van de koffietafel. Soms wordt er een volledige maaltijd geserveerd of wordt er gekozen voor de lievelingskoek van de overledene.

Algemeen of particulier graf

U heeft de keuze tussen verschillende graven, deze kunnen onderverdeeld worden in algemene en particuliere graven.

Een algemeen graf

Bij een algemeen graf kunt u geen plek op de begraafplaats uitzoeken, deze wordt u toegewezen. Het grootste verschil zit hem echter in het delen van het graf. In een algemeen graf worden drie personen per graf begraven. U heeft daar geen inspraak in. Het is ook niet mogelijk om op een later moment een urn bij te zetten. U dient ook voor een algemeen graf de grafrechten voor 15 jaar af te kopen.

Een particulier graf

Bij een particulier graf hebben de nabestaanden volledige zeggenschap. De grafrechten worden voor 20 tot 40 jaar gekocht en kunnen daarna verlengd worden. Bij de meeste graven is het mogelijk om meerdere mensen te begraven, de familie beslist daar zelf over. Ook urnen kunnen zonder problemen worden bijgezet. Bij sommige begraafplaatsen is het mogelijk om al bij leven een plek te reserveren.

Soorten graven

In Nederland zijn drie soorten graven:

 • Het zandgraf
  De meeste begraafplaatsen hebben zandgraven: een graf in het zand zonder verstevigde wanden.
 • Het natuurgraf
  Nederland telt steeds meer natuurbegraafplaatsen. In een natuurgraf worden overledenen begraven in afbreekbare materialen. Dit is een duurzame manier van begraven.
 • Het keldergraf
  Een keldergraf is voorzien van betonnen bodem, zijwanden en grafzerk.

De kosten van een begrafenis

Een begrafenis kost gemiddeld 8.000 euro, maar dit bedrag is sterk afhankelijk van de persoonlijke wensen. We kunnen daarbij een onderscheid maken tussen basiskosten en variabele kosten.

Basiskosten

Een begrafenis kent een aantal vaste elementen die bepaalde kosten met zich meebrengen. Er valt dan te denken aan de diensten van de uitvaartverzorger, de grafkist, de laatste verzorging en rouwvervoer. Deze zaken kosten tussen de 2.000 en de 3.000 euro. Daarnaast zijn er ook kosten voor de grafrechten en de grafsteen. De prijs voor de grafrechten verschilt per gemeente en loopt sterk uiteen. Bij de ene gemeente kosten 20 jaar grafrechten 450 euro, bij een andere gemeente kan de prijs oplopen tot 7.000 euro. Een grafsteen kost tussen de 850 en 2.200 euro.

Variabele kosten

De kosten die u naast de basiskosten maakt worden voornamelijk bepaald door persoonlijke keuzes. Een sobere uitvaart zal minder kosten met zich meebrengen dan een uitgebreide begrafenis. Ook het aantal genodigden is van invloed op het totale kostenplaatje. Dat begint al bij het verzenden van de rouwkaarten: niet alleen het soort kaart bepaalt de prijs, ook het aantal geadresseerden.

Begrafenis duurder dan crematie

Een begrafenis is in de meeste gevallen duurder dan een crematie. Hier zijn een aantal oorzaken voor te noemen. Ten eerste wordt er bij een begrafenis vaak gekozen voor een luxere grafkist. Ten tweede wordt de afscheidsceremonie vaak op een andere locatie gehouden, bij een crematie vindt de ceremonie meestal plaats in het crematorium. Dit zorgt voor extra kosten. Bovendien zijn er dragers nodig om de kist te verplaatsen. Wanneer de familie dit niet zelf doet, brengt dat extra kosten met zich mee. Het grote prijsverschil zit hem echter vooral in de grafrechten en de grafsteen, deze kosten kent een crematie niet.