Onderlinge ’s-Gravenhage

Onderlinge ’s-Gravenhage

Onderlinge 's-Gravenhage
Volledige vrijheid in uitvaartverzorging
Indexering om de 3 jaar
Snel en eenvoudig acceptatieproces
Klantbeoordeling: Geen score
Maandbedrag
15,54
Verzekerd bedrag
€ 8.000,-
Sorry, niet via ons aan te vragen.
Onderlinge 's-Gravenhage UitvaartverzekeringN.BTwenthe UitvaartverzekeringGeen score
Maandbedrag
15,54
Verzekerd bedrag
€ 8.000,-
Volledige vrijheid in uitvaartverzorging
Indexering om de 3 jaar
Sorry, niet via ons aan te vragen.

Wie is Onderlinge ’s-Gravenhage

Al meer dan 120 jaar verstrekt Onderlinge ’s-Gravenhage levensverzekeringen waarbij de deelnemers centraal staan. Volgens de filosofie van het bedrijf moeten wij samen elkaars financiële risico’s kunnen dragen. De naam Onderlinge verwijst dan ook naar het samen creëren van een financiële buffer voor de medemens. De verzekeraar kent een winstdeling, 95% van het overschot wordt jaarlijks aan de deelnemers uitgekeerd. Mochten er verliezen zijn, dan worden deze niet doorberekend naar de klant.

Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Onderlinge is sinds 2010 trotse eigenaar van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Dit keurmerk wordt alleen verstrekt aan verzekeraars die de klant centraal stellen. Daarbij wordt getoetst op het kwaliteitsbeleid, de klanttevredenheid, de klantinformatie, de dienstverlening en de bereikbaarheid. Bij een verzekeraar met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren weet u zeker dat u als verzekeringsnemer op de eerste plaats komt.

Welke verzekeringen zijn er?

Onderlinge begon in de 19e eeuw met een begrafenisverzekering, dit was in een tijd waarin de sociale voorzieningen in ons land nog niet van de grond gekomen waren. De begrafenisverzekering is nog steeds de belangrijkste verzekering in de portefeuille van de Onderlinge. Naast de begrafenisverzekering kunt u bij de Onderlinge ook terecht voor andere levensverzekeringen en pensioenen.

De begrafenisverzekering

De begrafenisverzekering van de Onderlinge keert een bedrag uit bij overlijden. Met dit bedrag kunnen de nabestaanden een deel of de gehele uitvaart bekostigen. In tegenstelling tot de naam doet vermoeden, kunt u met de begrafenisverzekering ook een crematie bekostigen. De hoogte van het verzekerde bedrag is afhankelijk van uw persoonlijke uitvaartwensen en kunt u samen met een adviseur bepalen. Het verzekerde bedrag wordt jaarlijks verhoogd door de winstuitkering van de verzekeraar.

Verzekerde bedrag

De Onderlinge adviseert bij een uitvaart al snel rekening te houden met een bedrag van rond de 5.500 euro. Voor een begrafenis worden er meerkosten gerekend waardoor het totaalbedrag rond de 8.000 euro uitkomt. Om precies te weten hoe hoog uw verzekerde bedrag moet zijn, kunt u het best uw uitvaartwensen in kaart brengen. Met de uitvaartcalculator kunt u vervolgens berekenen hoeveel uw persoonlijke uitvaart kost.

Looptijd premie

U kunt zelf bepalen hoe lang u premie wilt betalen. De meeste mensen kiezen voor een periode van 30 jaar vanaf het afsluiten van de begrafenisverzekering. Het is echter ook mogelijk om te kiezen voor een kortere of langere periode. U kunt er bij de Onderlinge ook voor kiezen de premie in één keer te betalen. Dit is echter alleen mogelijk wanneer u jonger bent dan 80 jaar. De hoogte van de premie is afhankelijk van het verzekerde bedrag, uw leeftijd en uw gezondheidssituatie.

Geldigheid begrafenisverzekering

De looptijd van de premie staat los van de geldigheid van uw begrafenisverzekering. Vanaf de ingangsdatum van de begrafenisverzekering bent u levenslang verzekerd. De begrafenisverzekering wordt bij overlijden altijd uitgekeerd.

Medische keuring

Wanneer u de begrafenisverzekering aanvraagt, dient u een aantal medische vragen te beantwoorden. Als de verzekeraar er aanleiding toe ziet, zult u vervolgens worden uitgenodigd voor een medische keuring. De resultaten van de vragenlijst en/of de medische keuring zijn van invloed op de hoogte van uw premie. Er kan een premietoeslag berekend worden.

Indexering

Het is mogelijk om bij uw begrafenisverzekering een indexclausule toe te voegen. Met deze clausule worden het verzekerde bedrag en de premie elke drie jaar geïndexeerd. Op die manier weet u zeker dat uw verzekering ook in de toekomst kostendekkend is. De uitvaartkosten stijgen immers elk jaar. Een verzekering die u vandaag afsluit zonder indexatie, is over tien jaar misschien niet meer toereikend om uw uitvaartwensen te bekostigen. Uw nabestaanden zullen dan alsnog de extra kosten zelf moeten betalen.

Voordelen van de begrafenisverzekering

Het voordeel van de begrafenisverzekering is dat uw nabestaanden het verzekerde bedrag vrij kunnen besteden aan uw uitvaart. Zij kunnen dus zelf bepalen aan welke zaken het geld besteed wordt, er is geen dienstenpakket waar zij verplicht een keuze uit moeten maken. Uw nabestaanden zijn ook vrij in het kiezen van een uitvaartverzorger, zij zijn niet gebonden aan een uitvaartverzorger waar de verzekeraar mee samenwerkt. Het is bij deze begrafenisverzekering echter zeer belangrijk dat de kosten van uw uitvaartwensen overeenkomen met het verzekerde bedrag.

Bron: Onderlinge.info

Contactgegevens Onderlinge ‘s-Gravenhage

070 342 11 11 (Algemeen)

info@ogmail.nl
Onderlinge.info

Anna van Saksenlaan 10 , 2593HT Den Haag