Klaverblad

Klaverblad

Klaverblad Verzekeringen is een coöperatie zonder winstoogmerk. De verzekeraar bestaat al sinds 1850. U kunt er terecht voor diverse schade- en levensverzekeringen. Klaverblad Verzekeringen biedt degelijke producten tegen aantrekkelijke premies. Bij het ontwikkelen van verzekeringen staat het belang van de klant voorop.

Klaverblad Verzekeringen is een middelgrote en volledig zelfstandige verzekeraar die er veel waarde aan hecht om het belang van zijn klanten op de eerste plaats te zetten. De verzekeraar heeft ongeveer 3200 onafhankelijke assurantiekantoren door heel Nederland. De assurantieadviseurs kunnen u adviseren over een van de verzekeringen. Bovendien kunt u natuurlijk ook een verzekering online afsluiten, zoals een uitvaartverzekering.

Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen

Een uitvaart kost veel geld. Natuurlijk wilt u niet dat uw nabestaanden uw begrafenis of crematie zelf moeten betalen. Met de uitvaartverzekering van Klaverblad krijgen uw nabestaanden een geldbedrag uitgekeerd om uw uitvaart te betalen. Dit is een uitvaartverzekering in geld, oftewel een kapitaal uitvaartverzekering.

Kenmerken uitvaartverzekering Klaverblad 

Dit zijn de kenmerken van de geldverzekering van Klaverblad Verzekeringen:

  • Geen naturaverzekering, maar een uitkering in geld
  • Het verzekerd bedrag stijgt jaarlijks met twee procent tot uw 80e levensjaar
  • Met deze geldverzekering heeft u de volledig vrijheid over de invulling van de uitvaart
  • Uw kinderen tot 18 jaar zijn automatisch gratis meeverzekerd tot een bedrag van 75.000 euro

Uitkering in geld

Als u komt te overlijden, keert Klaverblad Verzekeringen het verzekerde bedrag uit aan uw nabestaanden. Zij kunnen het bedrag gebruiken om uw begrafenis of crematie te betalen. Als de uitvaart goedkoper is dan het verzekerde bedrag, houden uw nabestaanden geld over. Ze mogen dan zelf bepalen wat ze met het restbedrag doen. Als de uitvaart duurder is dan het verzekerde bedrag dan moeten uw nabestaanden zelf een bedrag bijbetalen

Jaarlijkse stijging met twee procent

De uitvaartkosten stijgen ieder jaar. Om deze reden stijgt het verzekerde bedrag van uw uitvaartverzekering jaarlijks met een vast percentage van twee procent. Uw premie wordt hier weer op aangepast.

Zelf het verzekerde bedrag kiezen

Als u een uitvaartverzekering afsluit bij Klaverblad Verzekeringen kiest u zelf het verzekerde bedrag. Dit is minimaal 3000 euro en maximaal 20.000 euro. Weet u niet goed welke bedrag u moet verzekeren? Dan kunt u de uitvaartkosten eenvoudig berekenen met de uitvaartkostenmeter. Deze meter geeft een indicatie van de gemiddelde kosten van een uitvaart.

Stem het verzekerde bedrag op uw uitvaartwensen af

Hoeveel een uitvaart kost, hangt erg af van uw wensen. Een redelijk eenvoudige uitvaart kost al snel 4000 tot 5000 euro. Een gemiddelde uitvaart kost ongeveer 8000 tot 10.000 euro. Als u een luxere uitvaart wilt en veel wensen heeft, kost de uitvaart rond de 15.000 euro. Om te voorkomen dat uw nabestaande een bedrag moeten bijbetalen, is het zinvol om het verzekerde bedrag op uw uitvaartwensen af te stemmen.

Jaarlijks het verzekerde bedrag verhogen

Het is mogelijk om het verzekerde bedrag een keer per jaar te verhogen met maximaal tien procent. Hier hoeft u geen gezondheidsverklaring voor in te vullen.

Kinderen gratis meeverzekerd

Bij Klaverblad Verzekeringen zijn uw (ongeboren) kinderen automatisch gratis meeverzekerd tot hun 18e levensjaar. U hoeft uw kinderen dus niet apart aan te melden bij de verzekeraar.

Eigen uitvaartverzekering afsluiten

Het is ook mogelijk om toch een eigen uitvaartverzekering voor uw minderjarige kind af te sluiten. U betaalt hier dan een extra premie voor, maar u bouwt ook weer waarde op. Als uw kind 18 wordt, kan het de verzekering tegen een voordelig tarief overnemen.

Als uw kind binnen 90 dagen na de ingangsdatum van de verzekering overlijdt, keert de verzekeraar niets uit. Dit geldt niet als uw kind door een ongeval overlijdt.

Minimale leeftijd

Er geldt geen minimale leeftijdsgrens voor het afsluiten van een uitvaartverzekering bij Klaverblad Verzekeringen. Dit kunt u doen vanaf iedere leeftijd tot uw 70e levensjaar.

Gezondheidsverklaring invullen

Als u een uitvaartverzekering wilt afsluiten bij Klaverblad Verzekeringen dan dient u bij uw aanvraag een gezondheidsverklaring in te vullen. Dit is een lijst met vragen over uw gezondheid. U moet de vragenlijst goed en eerlijk invullen. Als er veranderingen in uw gezondheid optreden, moet u dit aan de verzekeraar melden. De verzekeraar beoordeelt uw aanvraag op uw gezondheid. Het kan zijn dat de voorwaarden en de premiehoogte hier op worden aangepast. De verzekeraar is het niet verplicht om u als verzekerde te accepteren.

Premievrijstelling bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid

Het is mogelijk om de uitvaartverzekering uit te breiden met de aanvullende modules: ‘Vrijstelling van premiebetaling bij overlijden’ en/of ‘Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid’.

Wereldwijde dekking

De uitvaartverzekering van Klaverblad Verzekeringen biedt een wereldwijde dekking,

Premiebetaling

U kunt de premie voor deze uitvaartverzekering per maand, per kwartaal of per jaar betalen. Een maandelijkse premiebetaling is alleen mogelijk bij een automatische incasso. Bovendien bepaalt u zelf hoe lang u premie betaalt. Hoe langer de premieduur, hoe lager de premie is. De minimale premieduur is tien jaar.

U heeft altijd 30 dagen bedenktijd

Als u net een uitvaartverzekering bij Klaverblad Verzekeringen heeft afgesloten, maar deze toch niet wilt, kunt u uw verzekering kosteloos annuleren. Dit kan binnen dertig dagen na ontvangst van uw polis.

Uw uitvaartverzekering afkopen, stopzetten of premievrij door laten lopen

Het is mogelijk om uw uitvaartverzekering te stoppen. Dit kunt u doen door een opzegbrief te sturen. Verder heeft u ook de mogelijkheid om de uitvaartverzekering tussentijds af te kopen. U krijgt dan een bedrag uitgekeerd en de verzekering wordt stopgezet.

Daarnaast is het ook een optie om uw uitvaartverzekering premievrij door te laten lopen. Als u dat doet, wordt het verzekerde bedrag verlaagt en hoeft u geen premie meer te betalen. U kunt uw uitvaartverzekering alleen premievrij door laten lopen als het opgebouwde verzekerde bedrag minimaal 500 euro is.

Bron: Klaverblad.nl

Bron: Klaverblad.nl
Bovenstaande informatie is in geen enkel geval advies.

Contactgegevens Klaverblad

079 – 3 204 543 (Algemeen)
079 – 3 204 204 (Bij overlijden)

administratie@klaverblad.nl
Klaverblad.nl
Mijn Klaverblad

Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer