Uitvaartverzekering afkopen

Wilt u uw uitvaartverzekering beëindigen? Dan kunt u deze afkopen. Dit kan alleen als u een kapitaal uitvaartverzekering hebt. Als u uw verzekering afkoopt, keert de verzekeraar de afkoopwaarde aan u uit. Als u uw uitvaartverzekering afkoopt, bent u niet meer verzekerd. Dit betekent dat u ook geen premie meer hoeft te betalen.

Wat is de hoogte van de afkoopwaarde?

Heeft u een kapitaal uitvaartverzekering? Dan heeft uw verzekering een bepaalde waarde. Dit komt, omdat u een aantal jaren steeds een maandpremie heeft betaald. De waarde die u de afgelopen jaren hebt opgebouwd, is de afkoopwaarde. Als u van plan bent om uw uitvaartverzekering af te kopen, betaalt de verzekeraar de afkoopwaarde aan u uit in een geldsom.

Meestal berekent de verzekeraar de afkoopwaarde door te kijken naar het totale premiebedrag dat u hebt betaald, de huidige rente en de overige gemaakte kosten. In de meeste gevallen is de afkoopwaarde te laag om een begrafenis of crematie mee te bekostigen. Als u uw huidige uitvaartverzekering wilt afkopen, is het zinvol om geld te sparen voor uw begrafenis of crematie of om een nieuwe begrafenis- of crematieverzekering af te sluiten.

Is het afkopen van een uitvaartverzekering verstandig?

Vaak is het afkopen van een uitvaartverzekering economisch gezien niet gunstig. De afkoopwaarde ligt veel lager dan de premie die u al die jaren betaald hebt. Het kan ook dat u nog niet genoeg waarde hebt opgebouwd de afgelopen jaren. Eigenlijk is het premievrij maken van een uitvaartverzekering gunstiger. Als u dit doet, betaalt u geen maandpremie meer, maar blijft de betaalde premie wel staan. Op het moment dat u overlijdt, keert de verzekeraar dit bedrag uit aan uw nabestaanden.