||Oude uitvaartpolissen verzilveren
Oude uitvaartpolissen verzilveren2019-01-08T15:24:27+00:00

Oude uitvaartpolissen verzilveren

Het komt geregeld voor dat nabestaanden er niet van op de hoogte zijn dat hun overleden dierbare een uitvaartverzekering had afgesloten. De verzekeringspolis is kwijt of de verzekeraar is onbekend. Dit heeft als gevolg dat de nabestaanden de uitvaart misschien moeten betalen.

Wanneer u als nabestaande niet weet of uw overleden dierbare een uitvaartverzekering had afgesloten, dan is het zaak om hierachter te komen. De kans is namelijk groot dat de overledenen nog een oude uitvaartpolis heeft.

Bekijk de administratie

De beste manier om erachter te komen of een overledene een uitvaartpolis heeft, is door de administratie te bekijken. Let ook op namen van oude verzekeraars en polissen. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een archief opgesteld met namen van de oude uitvaartverzekeraars, levensverzekeraars, verzekeringspolissen en begrafenisfondsen. In dit archief staan ook de namen van de verzekeraars die de uitvaartpolissen nu beheren.

Bankafschriften controleren

Als u niets in de administratie tegenkomt, kan het zinvol zijn om bankafschriften te controleren. Misschien komt u hier een naam tegen van een uitvaartverzekeraar.

Assurantieadviseur

U kunt ook uitzoeken of de overledene een assurantieadviseur had. Deze persoon kan u waarschijnlijk verder helpen.

Contacteer het Verbond van Verzekeraars

Wanneer u geen oude uitvaartpolis kunt vinden, is het een optie om contact op te nemen met het Verbond van Verzekeraars. Deze organisatie kan voor u uitzoeken of de overledene een uitvaartverzekering had en of u recht heeft op een uitkering. U kunt uw aanvraag indienen via de website van de organisatie. Wel zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden. U kunt alleen informatie over een uitvaartpolis opvragen:

  • Nadat uw dierbare is overleden
  • Als u een echtgenoot of echtgenote, kind, samenwonende partner of erfgenaam van de overleden persoon bent. Of als de overledene u heeft aangewezen om het nalatenschap af te handelen. Dit kan bijvoorbeeld als u een notaris bent.

Bovendien moet u een aantal documenten sturen, waarmee u kunt aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet.

Uitvaartpolis gevonden

Wanneer er een uitvaartpolis is gevonden en er is gebleken dat u recht heeft op een uitkering, dan kunt u contact opnemen met de verzekeraar. Volgens de wet heeft een nabestaande tot vijf jaar na het overlijden van een verzekerde recht op een uitkering van de uitvaartverzekeraar.