||Grafrecht
Grafrecht 2018-08-24T11:44:13+00:00

Grafrecht

Als uw dierbare wordt begraven, krijgt u te maken met grafrecht. Dit geeft u het recht op een plek op de begraafplaats. Het is afhankelijk van het soort graf of u deze plek voor een bepaalde of een onbepaalde tijd kunt huren.

Grafrechten voor een algemeen graf

Een algemeen graf is bestemd voor maximaal drie personen. Vaak zijn de mensen vreemden van elkaar. Ze kenden elkaar dus niet. Meestal worden de grafrechten voor een algemeen graf uitgegeven voor een periode van 10 jaar. Bij een algemeen graf is verlenging van de grafrechten niet mogelijk. Na het ruimen van het graf is het wel mogelijk om de stoffelijke resten te begraven in een eigen, particulier graf.

Grafrechten voor een particulier graf

Een particulier graf is een familiegraf of een dubbelgraf. Het graf is eigendom van een particulier. Als u eigenaar bent van een particulier graf bepaalt u zelf wie er in het graf begraven worden. Een familiegraf is vaak bestemd voor twee of meer personen. Hierin worden personen begraven die familie van elkaar zijn, zoals broers en zussen. Echtparen worden niet in een familiegraf, maar in een dubbelgraf begraven.

De grafrechten voor een particulier graf worden meestal uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Na deze periode is het mogelijk om de grafrechten weer te verlengen. Voordat de termijn afloopt, brengt de begraafplaats u op de hoogte. U heeft dan nog voldoende tijd om te beslissen of u de grafrechten wilt verlengen of niet. Als u ervoor kiest om de grafrechten niet te verlengen, wordt het graf geruimd.