||Donorcodicil
Donorcodicil 2018-08-24T11:50:15+00:00

Donorcodicil

Een donorcodicil is een officieel document waarop vermeld staat welke keuze iemand heeft gemaakt omtrent orgaandonatie na overlijden. De keuze voor orgaandonatie bij overlijden, kunt u online vastleggen in het Donorregister. Dit kunt u doen door via u DigiD in te loggen in het Donorregister.

Vroeger was het donorcodicil een handgeschreven, ondertekend en gedateerd document. Het codicil was, net als een testament, rechtsgeldig. Tegenwoordig kunt u uw keuze voor orgaandonatie vastleggen via het Donorregister.

Donorregister

Tot 1998 was het verplicht om een donorcodicil/donorpasje bij u te dragen. Nu is dat niet meer zo. De arts kan zelf het Donorregister raadplegen om te kijken hoe uw keuze is vastgelegd. Het is altijd mogelijk om uw keuze te controleren of aan te passen.

Invoering nieuwe donorwet in 2020

In 2020 wordt de nieuwe donorwet in Nederland ingevoerd. Het huidige toestemmingssysteem wordt dan vervangen door een systeem van Actieve Donorregistratie. Volgens deze donorwet wordt iedere Nederlandse inwoner vanaf 18 jaar geregistreerd in het Donorregister. Voordat deze wet echt wordt ingevoerd, krijgt iedereen daar nog uitgebreide informatie over. Tot de invoering van de wet in 2020 is het huidige systeem nog van toepassing.

Keuzes orgaandonatie

Veel Nederlanders hebben nog niet in het Donorregister vastgelegd of ze na hun overlijden organen willen doneren. Als de nieuwe wet wordt ingevoerd, krijgt iedere Nederlandse ingezetene die zich nog niet in het Donorregister heeft ingeschreven een brief. In de brief wordt u verzocht om uw keuze over een orgaandonatie vast te leggen in het Donorregister. U kunt de volgende keuzes maken:

  • Ik geef toestemming voor orgaandonatie
  • Ik geef geen toestemming voor orgaandonatie
  • Mijn familie of mijn partner beslist
  • De door mij gekozen persoon beslist

U kunt de keuze op ieder moment wijzigen.