EABN

EABN

TAF Uitvaartverzekering
EABN-ledenvoordeel
Kinderen tot 18 gratis meeverzekerd
Mogelijkheid tot jaarlijkse indexering
Klantbeoordeling: Geen score
Maandbedrag
13,77
Verzekerd bedrag
€ 8.000,-
Sorry, niet via ons aan te vragen.
TAF Uitvaartverzekering8,2Monuta Uitvaartverzekering734 beoordelingen
Maandbedrag
13,75
Verzekerd bedrag
€ 8.000,-
EABN-ledenvoordeel
Kinderen tot 18 gratis meeverzekerd
Sorry, niet via ons aan te vragen.

Wie is EABN?

In 1927 werd in Nijkerk de Eerste Algemene Begrafenisvereniging Nijkerk opgericht, nu bekend als EABN Uitvaartverzekering en Uitvaartverzorging Nijkerk. De organisatie kent twee takken: de uitvaartverzekeringen en de uitvaartverzorging. U kunt gebruik maken van de uitvaartverzorging van EABN wanneer u een uitvaartverzekering heeft bij deze uitvaartverzekeraar, maar u bent dit niet verplicht.

Welke verzekeringen zijn er?

EABN Uitvaartverzekering werkt met naturapolissen, dit houdt in dat u zich voor een uitvaart verzekerd met een bepaalde waarde. Wanneer u komt te overlijden wordt dit bedrag uitgekeerd aan de uitvaartonderneming van uw keuze. Deze geeft u vervolgens de keuze tussen een assortiment producten en diensten die de waarde van uw verzekering toelaat. Het is belangrijk om u goed te informeren over de mogelijkheden binnen het door u gekozen verzekeringspakket. Wanneer uw nabestaanden keuzes maken buiten het aangeboden pakket, zullen daar extra kosten voor gerekend worden.

Voordelen EABN uitvaartverzekering

Het voordeel van de natura uitvaartverzekering is dat uw nabestaanden niet te maken krijgen met de nota’s van uw uitvaart. Alle administratieve zorg wordt hen volledig uit handen genomen. Een dergelijke verzekering kan echter ook de keuzevrijheid van uw nabestaanden beperken. In dit geval hebben zij echter wel volledige vrijheid bij het kiezen van een uitvaartverzorger. Kiezen zij voor een uitvaartverzorger van EABN, dan kunnen zij rekenen op ledenvoordeel.

Ledenvoordeel bij keuze EABN Uitvaartverzorging

Heeft u een uitvaartverzekering afgesloten bij EABN en kiezen uw nabestaanden voor een uitvaartverzorger van dezelfde organisatie? Dan kunnen zij profiteren van ledenvoordeel. Hoeveel korting er wordt berekend over de kosten van de uitvaart is afhankelijk van het aantal jaar dat u lid bent geweest.

  • 50 euro ledenvoordeel bij >1 jaar lidmaatschap
  • 100 euro ledenvoordeel bij 1-5 jaar lidmaatschap
  • 175 euro ledenvoordeel bij 5-10 jaar lidmaatschap
  • 250 euro ledenvoordeel bij >10 jaar lidmaatschap

Let op: uw nabestaanden zijn niet verplicht om te kiezen voor een uitvaartverzorger van EABN, maar zij worden beloond met korting op de kostprijs wanneer zij dat wel doen.

Premie

De premie is afhankelijk van uw leeftijd, de hoogte van het verzekerde bedrag en uw gezondheidssituatie. In de meeste gevallen geldt: hoe jonger u bent bij het afsluiten van de uitvaartverzekering, des te lager is de premie. Daarnaast wordt de hoogte van de premie ook beïnvloed door de looptijd die u kiest. U kunt ervoor kiezen de premie per maand, per jaar of in één keer te betalen.

Premielooptijd

U kunt kiezen tussen verschillende looptijden waarin u premie betaalt. U heeft de keuze tussen een periode van 30 jaar, premiebetaling tot aan uw 65e levensjaar of een levenslange premielooptijd. Hoe langer de looptijd dat u premie betaalt, des te lager de maandpremie is. De geldigheid van de uitvaartverzekering is onafhankelijk van de looptijd. De uitvaartverzekering keer altijd uit na overlijden, ook wanneer de premielooptijd verstreken is.

Indexatie

De uitvaartverzekering wordt periodiek geïndexeerd, dit houdt in dat de premies en het verzekerde bedrag met een bepaald percentage stijgen. Door de verzekering te indexeren blijft uw verzekering altijd voldoende om de door u gekozen uitvaart te kunnen bekostigen. Zonder indexatie worden de uitvaartkosten op den duur te hoog om uw nabestaanden het door u gekozen diensten- en productenpakket te kunnen leveren.

Voorwaarden

Iedere uitvaartverzekeraar hanteert voorwaarden voor het vergoeden van uw uitvaart. Een belangrijke voorwaarde van EABN is dat bij een overlijden binnen een jaar na het afsluiten van de uitvaartverzekering er slechts 50% van de afgesproken waarde wordt uitgekeerd. Alleen wanneer u binnen deze wachttijd komt te overlijden als gevolg van een ongeval, wordt er volledig uitgekeerd. Lees de voorwaarden van de uitvaartverzekering goed door alvorens u een verzekering afsluit.

Laatste wensen formulier

Via de website van de uitvaartverzekering kunt u een laatste wensen formulier downloaden. Door dit formulier in te vullen maakt u uw persoonlijke uitvaartwensen bij uw nabestaanden kenbaar. Uw uitvaartwensen kunnen voor uw nabestaanden dienen als leidraad bij het regelen van uw uitvaart. Op die manier hoeven zij belangrijke, moeilijke keuzes niet zelf te maken. Op de uitvaartkostenwijzer kunt u nagaan of de kosten van uw persoonlijke uitvaartwensen voldoende aansluiten op de door u gekozen verzekering.

Tussentijds aanpassen uitvaartverzekering

Het is mogelijk dat uw persoonlijke situatie verandert, of dat uw uitvaartwensen in de loop der tijd veranderen. EABN uitvaartverzekering maakt het daarom mogelijk om uw verzekering tussentijds aan te passen. Zo kunt u de premielooptijd of de hoogte van het verzekerde bedrag wijzigen. Het wijzigen van uw uitvaartverzekering kan van invloed zijn op uw premie. Mogelijk moet u periodiek een hogere premie betalen.

Bron: EABN.nl

Contactgegevens EABN

033 – 245 62 53 (Algemeen)

onderlinge@eabn.nl
Eabn.nl

Frieswijkstraat 56 , 3862 BL Nijkerk