Uitvaartondernemers worden door schouwartsen onvoldoende geïnformeerd over zaken als radioactiviteit en besmettelijke ziektes. Dit gebrek aan informatie kan een gevaar vormen voor de gezondheid van de medewerkers in de uitvaartbranche. Van Haastert, directeur Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU), pleit voor een informatieplicht voor schouwartsen.

Radioactiviteit vormt een direct gevaar

In Purmerend ging het onlangs mis: het crematorium moest met spoed ontruimd worden toen bleek dat het lichaam van de overledene radioactieve deeltjes bevatte. De crematie kon pas doorgang vinden toen de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming het gebouw volledig had ontsmet. Volgens Van Haastert is dit slechts één incident dat bij toeval door informatie van de nabestaanden aan het licht is gekomen. Het is onduidelijk hoe vaak een crematie doorgang vindt, terwijl dit volgens de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming niet verantwoord is.

Onnodige risico’s door radioactieve straling

Tegenwoordig worden er vaak nucleaire methodes ingezet tegen levensbedreigende ziektes. Veel mensen weten niet dat deze radioactiviteit nog lang in het lichaam aanwezig blijft. Zelfs nadat iemand is overleden, geeft het lichaam nog steeds radioactieve straling af. Als dit duidelijk is bij de uitvaartverzorger, kan deze de nodige maatregelen treffen om de laatste verzorging en de crematie veilig te laten plaatsvinden.

Risico’s door besmettelijke ziektes

Niet alleen radioactiviteit zorgt voor een potentieel gevaar voor de gezondheid. Ook diverse besmettelijke ziektes kunnen na overlijden overgedragen worden. Wanneer een uitvaartverzorger hier tijdig van op de hoogte is, kan hij zichzelf voldoende beschermen tegen besmettingsgevaar. Door het verstrekken van informatie worden de uitvaartverzorger en de genodigden van de uitvaart beschermd.

Medisch beroepsgeheim onduidelijk

Schouwartsen zijn terughoudend met het geven van dergelijke informatie. De meeste artsen stellen dat zij deze vertrouwelijke informatie vanuit het medisch beroepsgeheim niet mogen geven. Volgens de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is het niet zo zwart-wit, maar ontbreekt het wel aan duidelijkheid. Zo mag radioactiviteit altijd gemeld worden. Informatie delen over een besmettelijke ziekte valt mogelijk wel onder het beroepsgeheim.

Informatieplicht ter bescherming medewerkers

Van Haastert vindt dat medewerkers in de uitvaartbranche zichzelf beter moeten kunnen beschermen en pleit daarom voor een informatieplicht voor schouwartsen. In de Tweede Kamer heeft ze te kennen gegeven dat zij dit graag vastgelegd ziet worden, bijvoorbeeld in de Wet op de Lijkbezorging. De KNMG onderkent het probleem en wil binnenkort in gesprek gaan met Van Haastert om de mogelijkheden te onderzoeken.

Bron: Trouw.nl