Wie een lagere hypotheek heeft dan de koopwoning in de huidige woningmarkt waard is, kan na verkoop profiteren van een overwaarde. Veel mensen zien de overwaarde van hun woning als een spaarpot waaruit in de toekomst de uitvaartkosten betaald kunnen worden. De overwaarde wordt daarom als goed alternatief voor een uitvaartverzekering gezien. Het is echter de vraag of dit daadwerkelijk een slimme keuze is.

De overwaarde is niet direct beschikbaar

De overwaarde van de woning is misschien voldoende om een uitvaart te bekostigen, dit geld is echter niet direct beschikbaar. Het geld komt pas vrij nadat de woning van de overledene verkocht is. Bovendien gaat er nog enige tijd overheen voordat dit bedrag bij de wettige erfgenaam terecht komt. De nabestaanden zullen dus altijd eerst de volledige uitvaartkosten zelf moeten betalen. Niet iedereen heeft voldoende financiële ruimte om dit te bekostigen.

Overwaarde kan tegenvallen

Terwijl de uitvaartkosten jaarlijks stijgen, is de overwaarde van de woning afhankelijk van de fluctuerende woningmarkt. In een economisch goede tijd zal de overwaarde misschien hoger uitvallen dan verwacht, maar dit kan ook erg tegenvallen. Bovendien kan de Belastingdienst ook nog een deel van dit bedrag afsnoepen via de erfbelasting. Wanneer er alleen vertrouwd wordt op de overwaarde van de woning, is er misschien niet genoeg geld om de volledige uitvaart te kunnen betalen. De nabestaanden zullen in dat geval opdraaien voor de kosten.

Huis verkopen vóór overlijden

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het huis bij leven te verkopen en de overwaarde op een spaarrekening zetten. De uitvaartkosten kunnen dan gefinancierd worden vanuit deze spaarpot. Ook dan lopen de nabestaanden tegen een aantal zaken aan. Ten eerste kunnen zij als erfgenamen niet direct aanspraak maken op het geldbedrag. Hier kunnen maanden overheen gaan. Ten tweede kan het bedrag niet voldoende blijken om de volledige uitvaart te bekostigen. Ook dat is dus geen ideale situatie voor de nabestaanden en maakt de overwaarde een slecht alternatief voor een uitvaartverzekering.

Een uitvaartverzekering ontzorgt

Wie zijn nabestaanden niet wil belasten met de financiële zorgen die een uitvaart met zich mee kan brengen, kiest voor een passende uitvaartverzekering. In de meeste gevallen hoeven de nabestaanden niets voor te schieten of bij te betalen. Een uitvaartverzekering vergoedt alle kosten zodat de nabestaanden zelf niets hoeven te betalen. De rekeningen worden vaak direct door de begrafenisondernemer en de verzekeraar afgehandeld zodat de nabestaanden zich volledig kunnen richten op de inhoudelijke aspecten van het afscheid.