Uitvaartorganisatie DELA neemt in 2020 het financieel getergde Yarden over. Met de overname wordt DELA de marktleider op het gebied van uitvaartverzekeringen en uitvaartvaartverzorging.

Yarden in de problemen

Eerder dit jaar maakte Yarden bekend in grote financiële problemen te zitten. Deze problemen werden grotendeels veroorzaakt door premievrije natura uitvaartverzekeringen en premies die niet meer in verhouding stonden met de stijgende uitvaartkosten. Het gevolg was dat het organiseren van deze uitvaarten de uitvaartorganisatie veel geld kostte. Yarden besloot daarop de extra kosten voortaan in rekening te brengen bij de verzekeringsnemers. Op die manier hoefde de uitvaartorganisatie in ieder geval geen geld meer toe te leggen op het verzorgen van deze uitvaarten.

Overname door DELA

Met het herstelplan werd een faillissement voorkomen, maar het bracht geen definitieve oplossing voor de slechte financiële situatie waarin Yarden terecht was gekomen. Yarden ging daarom actief op zoek naar een overnamekandidaat. DELA was al vanaf het begin geïnteresseerd in de uitvaartorganisatie, maar de gesprekken werden pas enkele maanden geleden serieus. DELA was de aangewezen overnamekandidaat vanwege het grote vermogen waar zij over beschikt. Bovendien zijn beide uitvaartorganisaties ledenorganisaties en delen zij dezelfde visie op uitvaartverzorging. Gezien de financiële situatie van Yarden wordt er geen overnamesom betaald.

Marktleider uitvaartbranche

Met de overname van Yarden wordt DELA met 5,5 miljoen leden en meer dan 55.000 uitvaarten per jaar marktleider in de Nederlandse uitvaartvaartbranche. Zij laat daarmee grote concurrenten als Ardanta en Monuta ver achter zich. Yarden was vooral actief in het westen en noorden van Nederland, terwijl DELA vooral in het zuiden van het land veel leden had. Door de overname wordt er een landelijke dekking gecreëerd. Daarnaast is de uitvaartverzekeraar ook actief in Duitsland en België.

Geen gevolgen voor verzekeringsnemers DELA

Verzekeringsnemers van DELA zullen niet benadeeld worden door de overname van Yarden. De premies die zij betalen, zullen volledig ten goede komen aan de eigen uitvaartverzekeringen. DELA gebruikt de opgebouwde buffers om Yarden weer financieel gezond te maken. De solvabiliteit zal daardoor dalen van 373% naar 269%. Dit is een forse afname, maar nog steeds een zeer hoog percentage in vergelijking met de norm en de concurrerende uitvaartverzekeraars.

Gevolgen voor verzekeringsnemers Yarden

Mensen die op dit moment een uitvaartverzekeringen hebben bij Yarden worden de komende tien jaar beschermd tegen kostenstijgingen. DELA gaat deze verzekeringsnemers binnen deze periode benaderen om de uitvaartverzekering bij DELA onder te brengen. Uiteindelijk zullen alle verzekeringen van Yarden de naam van DELA krijgen, hier zal echter nog een lange tijd overheen gaan. Tot die tijd blijft Yarden als uitvaartverzekeringsmerk bestaan.

Personele consequenties

De Yarden-tak zal voortaan worden bestuurd vanuit het hoofdkantoor van DELA. Personeel dat in dienst komt van DELA zal daarom moeten verhuizen van Almere naar Eindhoven. Naar verwachting zal niet iedereen deze overstap willen of kunnen maken. DELA-directeur Doeve kan nog geen uitspraken doen over mogelijk gedwongen ontslagen als gevolg van de overname van Yarden. Hij kan dit echter niet uitsluiten.

Bron: Telegraaf.nl