Uitvaartverzekeraar Monuta is op 3 september 2018 gestart met de Bewust Verzekerd Campagne. Met deze actie wil Monuta alle verzekerde consumenten bewuster maken over de dekking die hun uitvaartverzekering biedt.

De meeste mensen sluiten een begrafenis- of crematieverzekering af, omdat dit zo hoort. Ze weten eigenlijk helemaal niet welke dekking hun verzekering biedt en voor welk bedrag ze zijn verzekerd. Dit is gebleken uit een onderzoek van budgetvoorlichter Nibud.

Onderzoek onder 994 verzekerden

Nibud heeft in 2017 een onderzoek gedaan onder 994 verzekerden. Uit dit onderzoek is gebleken dat ruim een derde van alle mensen met een uitvaartverzekering geen idee heeft wat de hoogte is van het verzekerde bedrag. Ze weten dus niet voor welk bedrag ze verzekerd zijn en welke dekking hun uitvaartverzekering biedt. Bijna de helft van de verzekerden gaf zelfs aan dat ze niet voldoende verzekerd zijn om de volledige uitvaartkosten te dekken.

Controleer uw uitvaartverzekering via de polischeck

Monuta wil haar klanten zo goed mogelijk informeren over de dekking van hun uitvaartverzekering. Op de website van Monuta kunnen consumenten via de polischeck controleren of de uitvaartverzekering nog aansluit op de huidige wensen en of het verzekerde bedrag hoog genoeg is. De polischeck is zowel beschikbaar voor Monuta-verzekerden als voor mensen die een verzekering hebben bij een andere uitvaartverzekeraar.

Uw verzekering aanpassen

Als uit de polischeck blijkt dat uw huidige uitvaartverzekering niet meer op uw wensen aansluit, dan heeft u de mogelijkheid om uw verzekering aan te passen. Wanneer u geen uitvaartverzekering bij Monuta heeft, kunt u (een deel van) de uitvaartkosten toch nog via Monuta laten bekostigen. Dit kan door over te stappen naar Monuta. Ook dit kunt u online regelen.

Tweede uitvaartverzekering afsluiten

Heeft u een uitvaartverzekering bij een andere verzekeraar en biedt deze onvoldoende dekking? Dan kunt u bij Monuta een tweede uitvaartverzekering afsluiten om de resterende uitvaartkosten te dekken.

Bron: amweb